Statenlid Marijke de Jong: “Het is goed dat de provincie stevig stuurt op betaalbaarheid. Wonen is immers een recht en wonen kun je alleen als je dat ook kunt betalen. GroenLinks is blij dat ook voor verduurzaming van woningbouw nu afspraken gemaakt zijn met zowel gemeenten als de bouwsector om hierop echt forse stappen te gaan zetten.”

Zicht op betaalbare woningbouw

Sinds deze Statenperiode zet de provincie voor het eerst in op het stimuleren van meer betaalbare woningbouw. Zo is de ambitie sinds deze periode om gemiddeld 50% sociale- en middenhuur woningen te realiseren. Vanaf 2025 gaat die ambitie omhoog naar 66%, in lijn met de ambitie die ook minister Hugo de Jonge heeft.

Belangrijk is echter ook dat we zicht hebben op hoeveel van de nu gebouwde woningen ook echt betaalbaar zijn. GroenLinks heeft daarom gevraagd om dit goed in beeld te brengen. Ook voor wat betreft het betaalbaar houden van woningen, het moet niet zo zijn dat een sociale- of middenhuur woning binnen een aantal jaar in het dure segment terecht komt.

GroenLinks heeft verder gevraagd of de gedeputeerde er bij gemeenten op wil aandringen dat hierover afspraken gemaakt worden en hen ook te attenderen op de juridische mogelijkheden hiervoor. Ook vroeg GroenLinks aan de gedeputeerde om bij het Rijk te pleiten de mogelijkheden hiervoor uit te breiden.

Convenant duurzame woningbouw

Woningbouw moet echter niet alleen betaalbaar zijn, maar ook duurzaam. GroenLinks zet in op energieneutrale, circulaire en natuurinclusieve woningbouw. Daarvoor heeft de provincie het Convenant duurzame woningbouw opgesteld. Dat convenant kunnen gemeenten ondertekenen op ambitieniveaus brons, zilver en goud.

Het streven is dat eind 2023 in alle gemeenten dit convenant wordt gehanteerd op tenminste niveau brons. De provincie zet vooralsnog in op niveau zilver. GroenLinks wil echter dat de provincie haar best doet om op niveau goud te komen. De oproep van bouwbedrijven sluit hierbij aan: “Als overheden de lat hoog leggen, kunnen wij hoog springen”. Daar is GroenLinks het helemaal mee eens!