Statenlid David Oude Wesselink: “GroenLinks vraagt extra aandacht voor het betrekken van ouderen, jongeren en mensen met een beperking bij de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie. Op aanraden van GroenLinks worden er nu speciale doelgroepsessies gepland en door een aangenomen amendement wordt er ook extra ingezet op het mogelijk maken van het zo laagdrempelig mogelijk meepraten over de nieuwe concessie.”

Participatieplan

Het hoofddoel van de participatie is het komen tot een nieuwe, breed gedragen en toekomstbestendige OV-concessie. Dan gaat het om meer tevreden reizigers en een efficiënt ingericht openbaar vervoer. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen mee kan praten en de provincie open staat voor de ideeën van partners en inwoners. Zo komen we tot een nieuwe OV-concessie die goed aansluit bij de wensen van reizigers.

Laagdrempelig meepraten

GroenLinks diende een amendement van D66 mede in om huidige, toekomstige en potentiële gebruikers in staat te stellen om op een laagdrempelig manier inbreng te leveren voor de nieuwe OV-concessie. Hierdoor worden reizigers niet alleen bediend via het ROCOV (Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer), maar kan er ook directer geparticipeerd worden. Dit amendement is aangenomen.

David Oude Wesselink: “Het is belangrijk dat iedereen mee kan praten, en dat dit niet alleen is aan kleine groep belangenbehartigers. Het openbaar vervoer is voor en van ons allemaal, daar moeten we ook allemaal over mee kunnen praten.”