Statenlid Karin Boelhouwer: “Wat GroenLinks betreft gaan we voortvarend aan de slag, zodat er in de provincie Utrecht geen nieuwswoestijnen ontstaan. De oprichting van een stichting is logisch, waarbij onafhankelijkheid en kwaliteit wat ons betreft leidende principes zijn. Wij zullen de concept statuten kritisch beoordelen op deze aspecten. Kwaliteit betekent ook kwaliteit in vorm!”

Doel Mediafonds

Het op te richten mediafonds heeft als doel om lokale samenwerking en het aantal producties en de kwaliteit daarvan op een hoger niveau te brengen. Dan gaat het om het ondersteunen van journalistieke projecten die bijdragen aan het informeren van inwoners, het controleren van de lokale democratie, het delen van kennis, het verbinden van verschillende groepen inwoners en het versterken van de lokale identeit. En dat met name op plekken waar nu weinig of geen journalistiek (meer) is.

Vliegende start voor het mediafonds

Om er voor te zorgen dat het fonds vanaf het begin af aan voldoende middelen heeft, is de motie ‘Vliegende start voor lokale journalistiek’ aangenomen. GroenLinks heeft deze mede ingediend. Daarin wordt geregeld dat er voor de komende vier jaar tenminste 300.000 euro per jaar beschikbaar komt.

Karin Boelhouwer: “Het mediafonds krijgt zo een vliegende start en daarmee en flinke stimulans voor de lokale journalistiek. We kijken uit naar de eerste projecten die door het fonds gefinancierd zullen worden!”