Karin Boelhouwer: “Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor Provinciale Staten en de inwoners van Utrecht. Nu ik dat niet meer kan combineren met mijn baan is het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe lichting GroenLinks Statenleden!

11 jaar Statenlidmaatschap

Karin Boelhouwer is lid van Provinciale Staten sinds maart 2011. In deze jaren was Karin onder meer woordvoerder jeugdzorg, participatie, bestuur, kunst en cultuur en voorzitter van de commissie milieu en mobiliteit en de werkgroep Europa. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 is zij fractievoorzitter en voerde zij een volledig nieuwe frisse fractie aan. GroenLinks werd met 8 zetels de grootste partij in Provinciale Staten en kon daarmee het initiatief nemen voor de nieuwe te vormen coalitie met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Met een groen en sociaal coalitieakkoord tot gevolg. 

Artikel 1 en Bakhuis-Wolters prijs

Tijdens haar Statenlidmaatschap zette Karin een aantal mooie successen op haar naam. Zo kwam Artikel 1 van de Grondwet in de hal van het provinciehuis te staan en werd de provincie Utrecht een Regenboogprovincie. Ook werd op haar initiatief de Bakhuis-Woltersprijs in het leven geroepen, waarmee jaarlijks iemand in het zonnetje wordt gezet die zich zichtbaar, voor of achter de schermen, heeft ingezet voor de maatschappij en voor de emancipatie van vrouwen in het bijzonder.

Karin Boelhouwer: “Ik ben trots op de resultaten die we als fractie neerzetten. Een hoogtepunt was het worden van de grootste fractie, en het sluiten en ook realiseren van een echt groen en sociaal coalitieakkoord. Het versterken van de Utrechtse natuur, werk maken van brede welvaart in de economische agenda en een inclusieve energietransitie, het is in ontwikkeling en uitvoering. Ik ga de fractie en het werk voor Provinciale Staten missen, maar het is een goed moment en ik kan met een gerust hart zeggen dat er een stevige fractie staat om het stokje van mij over te nemen!”