GroenLinks wil goede oplossing voor bereikbaarheid Schaakwijk in Zuilen

In de nieuwe dienstregeling die 14 december is ingegaan, is de route van buslijn 4 in Zuilen veranderd. Hier rijdt nu een langere en snellere bus, maar hierdoor moeten inwoners uit Schaakwijk verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Dit leidde tot veel negatieve reacties van de inwoners, onder meer door de aanwezigheid van seniorenwoningen, een buurtcentrum voor ouderen en een gezondheidscentrum die langs de oude busroute liggen.

Statenlid David Oude Wesselink: “Wij begrijpen de zorgen van omwonenden en vinden dan ook dat de gedeputeerde op korte termijn in gesprek moet om te komen tot een mogelijke oplossing. Dat heeft de gedeputeerde tijdens de Statenvergadering op 11 december ook toegezegd. De motie van de SP om de verandering terug te draaien, was door de korte termijn niet uitvoerbaar en konden we daarom niet steunen.”

Lopende concessie

De keuzes die door de vervoerder gemaakt zijn passen bij de huidige doelen om meer reizigers te kunnen vervoeren met hetzelfde aantal bussen. Dat is op zichzelf positief, maar brengt ook nadelen met zich mee. In dit geval dat bewoners verder moeten lopen naar de dichtstbijzijnde halte.

De huidige concessie loopt af in 2023. Vanaf dat moment kunnen er weer nieuwe randvoorwaarden meegegeven worden met ook weer een nieuw jaarlijks budget en nieuwe doelen. GroenLinks vindt het belangrijk dat er ook wordt gekeken naar de sociale en maatschappelijke functie van openbaar vervoer. Dan gaat het bijvoorbeeld om loopafstanden tot bushaltes, die moeten wat GroenLinks betreft aangescherpt worden en er moet ook goed op gecontroleerd worden.

David Oude Wesselink: “In Schaakwijk is het in de nieuwe situatie bij sommige woningen tussen de 700m en 1000m lopen tot de dichtstbijzijnde halte. Dat is voor veel mensen erg ver.”

Gedeputeerde gaat in gesprek om te komen tot een oplossing

Tijdens de Statenvergadering op 11 december werd door de SP een motie ingediend om lijn 4 (in de nieuwe dienstregeling lijn 7) te behouden op de huidige route. Door de korte tijd tot het starten van de nieuwe dienstregeling, was dit te kort dag om een dergelijke aanpassing nog door te voeren. Gedeputeerde Schaddelee zei wel toe dat hij snel in gesprek gaat met bewoners om de verbetermogelijkheden te bekijken.

Oude Wesselink: “We hebben benadrukt dat gekeken moet worden naar een oplossing op de korte termijn, en niet pas vanaf de dienstregeling in 2021. We blijven het onderwerp in ieder geval actief volgen en zullen erop toezien dat GS haar beloftes nakomt!”