David Oude Wesselink: “GroenLinks is kritisch als het gaat om investeringen in asfalt voor auto’s. In dit geval is er echter geen alternatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in Rhenen. Ook betekent de vernieuwde brug een betere fietsverbinding. Daarbij is er een afspraak gemaakt, en het getuigd van betrouwbaar bestuur om je daaraan te houden. Daarom is GroenLinks bereid om 30 miljoen euro extra uit te trekken, maar dan moeten andere overheden ook over de brug komen. Daartoe roepen we ze dan ook op!”

Circulaire brugbouw

In het debat over het beschikbaar stellen van het extra budget voor de Rijnbrug vroeg GroenLinks aandacht voor de mogelijkheid om deze circulair te vernieuwen. Bijvoorbeeld door een materialenpaspoort op te nemen in het programma van eisen in het bestek. Daarmee kunnen kosten bespaard worden, doordat de materialen van de brug met een materialenpaspoort aan het einde van de levensduur hergebruikt kunnen worden. De gedeputeerde zegde toe dat er gebruik gemaakt zal worden van een materialenpaspoort en dat hier veel aandacht voor is.

Gelderland moet over de brug komen

Om de vernieuwing van de Rijnburg te realiseren blijft het hoe dan ook nodig dat ook andere overheden bijdragen. Om Gelderland te bewegen toch een bijdrage te doen, diende GroenLinks een motie mede in die opriep alles in het werk te stellen om in constructief overleg met de Provincie Gelderland en andere betrokken partijen tot een sluitende financiering van het totale project Rijnbrug Rhenen N233 te komen.

David Oude Wesselink: “GroenLinks hoopt dat de vernieuwing van de Rijnburg alsnog gerealiseerd kan worden. In het belang van een betrouwbaar bestuur en bovenal de leefbaarheid in Rhenen!”