“Dat moet anders”, aldus Karin Boelhouwer, fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Utrecht. “We zien dat het voor veel mensen lastig is om een test te doen wanneer je geen auto naast de deur hebt. Mensen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om bij klachten te testen en tot het ontvangen van een negatief testresultaat thuis te blijven, maar het kunnen laten testen blijft uit omdat zij niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar een testlocatie in Amersfoort, Utrecht, Vianen, Veenendaal of Woerden.”

GroenLinks Provincie Utrecht verzoekt de Veiligheidsregio Utrecht, samen met lokale GroenLinks- en progressieve combinatiefracties in Utrecht, om de kleine kernen van de Utrechtse gemeenten te gaan bedienen met een mobiele coronatestbus.

Karin Boelhouwer: “Al komt er maar eens per week een uurtje een bus langs, dat helpt al om weer veilig aan het werk te kunnen. De Veiligheidsregio heeft de verantwoordelijkheid om iedere inwoner van onze provincie gelijke kansen te geven op testen.”

Dit verzoek wordt in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht Peter den Oudsten, ondertekend door de fractievoorzitters van GroenLinks- en progressieve combinatiefracties in Utrecht, nader toegelicht.