Donderbergrotonde Leersum
Donderbergrotonde Leersum

GroenLinks vraagt om snelle en veilige fietsroute bij Donderbergrotonde Leersum

Bij veel inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat weerstand tegen de plannen voor een bypass langs de Donderbergrotonde in Leersum. Ze zijn bang dat de veiligheid en de doorstroming voor fietsers achteruit zal gaan, omdat ze straks een extra rijbaan over zullen moeten steken en de voorrangsregels veranderen ten nadele van fietsers. Een fietstunnel zou wat bewoners betreft de voorkeur hebben. GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Huib van Essen: “Het fietspad langs deze rotonde is onderdeel van het provinciale hoofdfietsroutenetwerk en op termijn is hier een snelfietsroute voorzien. Dat vraagt om een breed en comfortabel fietspad met zo min mogelijk vertraging en obstakels zodat snellere en langzamere fietsers vlot en veilig kunnen passeren.”

Ongelijkvloerse kruising

De voorkeur van zowel inwoners als het Verkeersberaad Utrechtse Heuvelrug gaat uit naar een ongelijkvloerse kruising. Zo ontstaat een betere doorstroming, verbetert de veiligheid voor fietsers (waaronder veel scholieren) en is het fietspad toekomstbestendig voor wanneer het een snelfietsroute wordt. De geplande extra rijbaan in de vorm van een bypass zou hiermee mogelijk ook overbodig worden.

Besluit in 2011

Het plan voor de bypass dateert al van 2011. Toen is besloten om geen optie met fietstunnel uit te werken. In antwoord op schriftelijke vragen die GroenLinks in januari al stelde heeft het college van Gedeputeerde Staten echter aangegeven dat deze keuze bleef wringen en dat de mogelijkheid van een ongelijkvloerse kruising in samenwerking met de gemeente nu alsnog onderzocht wordt. In het voorjaar zullen de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek beschikbaar zijn.

Schriftelijke vragen

In de nieuwe schriftelijke vragen wijst GroenLinks erop dat er sinds 2015 een nieuwe Mobiliteitsvisie van kracht is in de provincie met meer prioriteit en hogere ambities voor fietsers dan voorheen.  GroenLinks vraagt het college hoe de geplande bypass en verslechtering voor fietsers hiermee te rijmen zijn.

Huib van Essen: “Een ongelijkvloerse kruising is waarschijnlijk duurder dan de nu geplande bypass maar heeft het voordeel dat daarmee niet alleen de doorstroming voor het autoverkeer maar ook deze hoofdfietsroutenetwerk en de verkeersveiligheid verbeteren. We vragen of dit in de afweging is betrokken en of het college bereid is om ook oplossingen zonder bypass te onderzoeken. Ook willen we weten hoe inwoners het afgelopen jaar betrokken zijn en in het verdere proces betrokken zullen worden. Zij maken hier immers dagelijks gebruik van en kennen de situatie het beste.”