Statenlid Karin Boelhouwer: “Aan het begin van de coronacrisis moest de cultuursector als eerste dicht, en mocht pas weer als laatste open. GroenLinks is dan ook blij dat de steun voor de nog krakende en piepende cultuursector wordt voortgezet!”

Coronasteun aan de kunst- en cultuursector

Aan het begin van de coronacrisis heeft de provincie Utrecht voor 2020 en 2021 zo’n 6 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee de afgelopen twee jaar ruim 200 instellingen zijn geholpen. Van de 6 miljoen is nog 800.000 euro over. Dat is echter onvoldoende om de sector de komende periode voldoende te laten herstellen. Daarom heeft er goed overleg plaatsgevonden met de sector, bestaande fonsen en andere overheden, en heeft Provinciale Staten besloten 2 miljoen beschikbaar te stellen om de sector weer in de benen te krijgen.

Extra aandacht voor zzp’ers

GroenLinks vroeg tijdens het debat extra aandacht voor de kwetsbare zzp’ers in de cultuursector. Het is belangrijk dat de provincie inzet op ‘fair pay’ en dus toeziet op een eerlijke prijs voor zzp’ers bij alle uitvoeringsregelingen. Maak monitoring en handhaving een onderdeel van het beleid. De gedeputeerde zegde toe om dit te doen.

Karin Boelhouwer: “Het is namelijk makkelijk gezegd dat men aan ‘fair practice’ doet, voor de invoering daarvan is een cultuuromslag nodig. We zijn blij dat de provincie daar actief op inzet!”