GroenLinks stelt vragen over vervuiling drinkwater door PFAS

Vorige week woensdag werd door drinkwaterbedrijven de oproep aan de Tweede Kamer gedaan om te voorkomen dat grond- en uiteindelijk drinkwater vervuild raakt met PFAS. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het storten van PFAS-houdende bagger in diepe plassen. De Waterschappen onderzoeken deze mogelijkheid, omdat zij met grond en bagger zitten die ze nu niet kwijt kunnen. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Het is belangrijk dat waterschappen en grondwaterbedrijven hun werk kunnen blijven doen, maar als het om ons drinkwater gaat kunnen we beter het zekere voor het onzekere nemen. PFAS is niet helemaal uit water te zuiveren. We zijn dan ook benieuwd of het college bereid is om maatregelen te nemen als er inderdaad een risico is.”

PFAS

Sinds enkele maanden staan PFAS, waaronder GenX, PFOA en PFOS op de politieke agenda. Deze door mensen gemaakte chemische stoffen komen van nature niet voor in het milieu, maar zijn daar inmiddels wel in beland. Er zijn naar schatting minstens 4.000 verschillende soorten PFAS. Deze stoffen zijn water-, vet- en vuilafstotend en zitten onder meer in smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, antiaanbaklagen, blusschuim, kleding en cosmetica.

PFAS-deeltjes zijn erg klein zijn en bijna onafbreekbaar. Deze deeltjes vormen een risico voor zowel de natuur als de gezondheid. Zo kunnen ze onder meer zorgen voor verminderde afweer, schade aan lever en nieren en verminderde hersenontwikkeling.

Normen

De Rijksoverheid heeft sinds enkele maanden (tijdelijke) normen vastgesteld evenals een handelingskader met als uitgangspunt dat wanneer grond verplaatst of gebruikt wordt, de opgebrachte grond de hoeveelheid PFAS op die plek niet mag vergroten. Dit zorgt voor problemen bij het grondverzet, zo ook voor Waterschappen die sloten uitbaggeren. Zij zitten met bagger die ze niet direct kwijt kunnen en daarom wordt onderzocht of de bagger bijvoorbeeld in diepe plassen gestort kan worden. De drinkwaterbedrijven zijn bang dat dit op termijn mogelijk vervuiling van het grond- en uiteindelijk drinkwater kan betekenen.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of er in de provincie Utrecht al bagger in diepe plassen gestort wordt. En zo ja, houden we bij hoeveel PFAS deze grond bevat? En wat zijn de effecten zijn op het grond- en drinkwater? Als laatste wil GroenLinks weten of het college voornemens is om maatregelen te nemen wanneer dit inderdaad een risico voor het grond- en drinkwater zou betekenen. En zo ja, welke maatregelen dat dan zijn.