Statenlid David Oude Wesselink: “Slimme verkeerslichten kunnen een mooie oplossing bieden voor het sturen van het verkeer en bijvoorbeeld het ‘slim’ voorrang geven aan fietsers. Er moet echter wel goed over nagedacht worden, want als het makkelijk is om dergelijke verkeerslichten te manipuleren, kan het ook tot onveilige situaties leiden.”

Onderzoek

Uit het onderzoek van Nederlandse beveiligingsonderzoekers bleek dat er door deze slimme verkeerslichten niet gecontroleerd wordt of je bent wie je zegt dat je bent. Daardoor konden onderzoekers zich op afstand voor doen als een fietser die op een stoplicht af kwam fietsen. Het bleek zelfs mogelijk om een onbeperkt aantal fietsers op de verkeerslichten ‘af te laten fietsen’.

De verkeerslichten die zijn onderzocht maken gebruik van een app die fietsers kunnen installeren, deze app geeft de locatie van fietsers door aan deze ‘slimme’ verkeerslichten. De verkeerslichten gaven zo onterecht voorrang aan fietsers die er niet waren, maar voor alsnog ontstonden er geen onveilige situaties.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of de provincie Utrecht ook dergelijke slimme verkeerslichten in eigendom heeft of heeft gefinancierd, en of deze verkeerslichten ook vatbaar zijn voor deze manipulatie en hoe dat in zijn werk gaat. Verder wil GroenLinks weten welke afwegingen de provincie maakt bij het inzetten van slimme verkeerslichten, wie er verantwoordelijk is voor het beheer van de bijbehorende apps en wat er met de verzamelde data gedaan wordt.

Ook wil GroenLinks weten of een app op basis van GPS wel een verstandige techniek is om te gebruiken, omdat iemands GPS-locatie gemakkelijk te manipuleren is. Als laatste wil GroenLinks weten of het klopt dat gebruikers via de apps ook aanvullende informatie krijgen over het verkeerslicht, bijvoorbeeld hoe lang het licht nog op rood staat, en of dit geen risico vormt voor de verkeersveiligheid.

Statenlid Nelleke Groen: “Slimme stoplichten kunnen van toegevoegde waarde zijn, maar dan moet er wel een goede afweging gemaakt worden. Is het veilig, wat doen we met de verzamelde data, zorgt het inderdaad voor een betere verkeerssituatie en zorgt het niet voor het oneerlijk bevoordelen van bepaalde verkeersdeelnemers? Belangrijke vragen om te stellen, en we zijn dan ook benieuwd naar het antwoord van het college!”