Statenlid Marjolein van Elteren: “De inzet van dergelijke technieken is waar voor het bedwingen van de stikstofcrisis stevig op wordt ingezet, omdat dit relatief gemakkelijk kan en de boer gewoon kan blijven boeren. Als echter blijkt dat deze maatregelen niet of onvoldoende werken, en ook juridisch niet houdbaar zijn, zal er wat GroenLinks betreft toch ingezet moeten worden op andere oplossingen.”

Rechterlijke uitspraken

Op 11 maart deed de Rechtbank Noord Nederland uitspraak in het beroep van Mobilisation for the Environment en vereniging Leefmilieu tegen een natuurvergunningsbesluit van de provincie Friesland. De rechtbank zette een streep door de vergunning omdat de rechter er niet van overtuigd is dat de zogenoemde emissiereductietechnieken genoeg effect hebben. Eerder dit jaar sprak de Rechtbank Gelderland ook al haar twijfels uit over de toegepaste technieken. En ook de Wageningen Universiteit en het CBS uitten ernstige twijfels.

Door deze uitspraak bestaat het risico dat ook natuurvergunningen van de provincie Utrecht op losse schroeven komen te staan. Het is in het belang van de natuur dat er maatregelen genomen worden die er ook écht voor zorgen dat de stikstofuitstoot omlaaggaat. Anders is het niet alleen weggegooid geld, maar gaat de natuur en biodiversiteit ook nog eens achteruit. Als niet zeker is dat maatregelen werken, moet de vergunning worden geweigerd, zoals de Rechtbank Noord Nederland nu heeft geoordeeld.

Schriftelijke vragen

GroenLinks vraagt het college van Gedeputeerde Staten of zij op de hoogte is van de uitspraak die de Rechtbank Noord Nederland heeft gedaan en welke gevolgen dit heeft voor de te nemen maatregelen in de provincie Utrecht om de stikstofuitstoot te verlagen. Ook wil GroenLinks graag weten op welke alternatieven het college wil inzetten om de uitstoot te verminderen en wat de gevolgen zijn voor lopende trajecten waarin deze technieken worden ingezet, evenals de vergunningverlening.

Marjolein van Elteren: “Belangrijk is dat we als provincie inzetten op maatregelen die effectief en juridisch houdbaar zijn. Het investeren van veel geld in oplossingen die dat niet zijn, moeten we zien te voorkomen. Dan kan beter naar alternatieven gekeken worden. We zijn benieuwd naar de reactie van het college!”