Statenlid Marjolein van Elteren: “Inzetten op preventieve methoden moet altijd het uitgangspunt zijn. Een interne onafhankelijke commissie adviseerde de provincie om naar deze methoden onderzoek te doen. Wij begrijpen nu dat dat niet is uitgevoerd. Dat kan niet de bedoeling zijn!”

Spreeuwen in Nederland

De spreeuw is een inheemse vogelsoort die beschermd wordt door Nederlandse en Europese wetgeving. Minder dan 40 procent van de populatie uit de medio jaren tachtig is nu nog over, zo bleek uit een artikel in het AD.

Uit gegevens die Sovon Vogelonderzoek verstrekt blijkt dat de staat van instandhouding van de spreeuw als broedvogel in Nederland 'matig ongunstig' is en dat dat ook geldt voor het toekomstperspectief. Ook in de provincie Utrecht is er de laatste twaalf jaar sprake van een significante afname van de spreeuw als broedvogel.

Schriftelijke vragen

Toch heeft de provincie Utrecht toestemming verleend om spreeuwen af te schieten, vooral om schade voor fruittelers te voorkomen. In schriftelijke vragen vraagt GroenLinks of het klopt dat er in de provincie Utrecht veel meer spreeuwen afgeschoten worden dan in de rest van het land en wat daarvan de reden is. Ook wil GroenLinks weten waarom er geen onderzoek is gedaan naar preventieve methoden, zoals afdeknetten. En in hoeverre deze methoden al toegepast worden, hoe effectief deze zijn geweest en om hoeveel schade het jaarlijks gaat.

Marjolein van Elteren: “Wat GroenLinks betreft moet er ingezet worden op preventieve methoden zoals afdeknetten. En als er dan alsnog schade ontstaat, moet dat gecompenseerd worden. Afschot kan alleen ingezet worden als laatste redmiddel. We zijn benieuwd naar de beantwoording van het college!”