Statenlid Marijke de Jong: “Gezonde lucht is van levensbelang. Ondanks dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren is toegenomen, is de lucht in Nederland nog steeds één van de meest vervuilde van Europa. Dat leidt jaarlijks tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen en 16.000 spoedziekenhuisopnames. Gezonde lucht moet dan ook een prioriteit zijn van het nieuwe kabinet!”

Luchtvervuiling maakt ziek

Luchtvervuiling zorgt ervoor dat mensen ziek worden, het veroorzaakt en verergert longziekten, (long)kanker en hart- en vaatziekten. Mensen met een longziekte ervaren daar ernstige klachten door. De luchtkwaliteit verbeteren vraagt een stevige en voortvarende aanpak. Daarom hebben artsen, het Longfonds, maatschappelijke en politieke organisaties de handen ineengeslagen met het opstellen en ondertekenen van het manifest ‘Geef kinderen gezonde lucht’.

Gezonde lucht in de provincie Utrecht

Ook in de provincie Utrecht moet de luchtkwaliteit verbeteren. In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ hebben we afgesproken dat de provincie gezondheid als centraal uitgangspunt neemt bij omgevingsbeleid, in gebiedsontwikkelingen en in mobiliteitsbeleid. De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie vormen daarbij het uitgangspunt. In 2030 willen we die bereikt hebben. Richting 2050 wil GroenLinks dat de lucht nog schoner wordt. Dat vraagt een landelijke en provinciale aanpak, waarmee onder meer de vervuiling van wegverkeer, binnenvaart, landbouw en houtrook wordt aangepakt.

Marijke de Jong: “Met het ondertekenen van dit manifest roepen we het nieuwe kabinet dan ook op om hier serieus werk van te maken!”