GroenLinks vraagt om versnelling van de energietransitie, de realisatie van natuur en diversiteit in woningbouw bij de behandeling van de Kadernota. De Kadernota vormt samen met het coalitieakkoord de basis voor de uitwerking van de begroting voor 2020.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “Klimaatverandering is geen probleem van komende generaties. In delen van de wereld staat het water mensen nú al aan de lippen. Nederland loopt achter, Utrecht loopt achter. Het is alle hens aan dek en tijd om vaart te gaan maken met de energietransitie!”

Energie, natuur en woningbouw

Naast versnelling in de energietransitie, vraagt GroenLinks het college ook om versnelling van de realisatie van natuur. In het coalitieakkoord zijn hier mooie afspraken over gemaakt, en dat heeft ertoe geleid dat we enthousiaste berichten ontvangen van agrariërs. Zij willen, net als GroenLinks, een gezondere leefomgeving, die goed is voor de biodiversiteit. GroenLinks is daar blij mee en moedigt het college aan door te pakken met deze groene plannen.

Dat geldt ook voor de woningbouw. Het college heeft grote ambities en van de woondeal Regio Utrecht is de inkt net droog. Hier en daar is deze nog wat vaag, maar ook concreet als het gaat om 19 versnellingslocaties. GroenLinks verwacht dat het college dit voortvarend oppakt, niet alleen als het gaat om aantallen woningen, juist ook voor betreft de diversiteit van woonvormen op al deze locaties.

Sanering asbestdaken en de Regiotaxi

Bij de Kadernota werden moties ingediend, waaronder een van GroenLinks en SP om voortvarend door te gaan met de sanering van asbestdaken, ondanks dat de deadline hiervoor door het Rijk van 2024 naar 2028 is verplaatst. En een motie om de kwaliteit van de Regiotaxi bij de overdracht naar gemeenten in 2023 op tenminste hetzelfde niveau als nu te houden. Beiden moties werden met steun van GroenLinks aangenomen.

Helaas werden moties om de afschot van verwilderde katten te stoppen, in het provinciehuis vegetarische maaltijden (vega, tenzij) te serveren en om code rode uit te roepen voor klimaat en biodiversiteit, niet aangenomen.

Karin Boelhouwer: “Het in juni gepresenteerde groene en linkse coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Utrecht” vormt een stapel aan voorstellen die in de begroting voor 2020 verwerkt moeten worden. Daar kijken we naar uit!”