Statenlid David Oude Wesselink: “Verkeersmaatregelen moeten wat GroenLinks betreft vooral bijdragen aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarnaast moeten maatregelen ook kosteneffectief zijn. Als een aanpassing veel geld kost, maar per saldo weinig voordeel oplevert, kun je dat beter niet doen. GroenLinks stemt dan ook in met het extra jaar dat nu genomen wordt om tot betere maatregelen te komen.”

Kosteneffectieve maatregelen

In 2019 heeft Provinciale Staten besloten om de N201 niet te verbreden, maar bij de acht verschillende knelpunten te onderzoeken op welke wijze deze het beste aangepakt kunnen worden. Daarbij vormen kosteneffectiviteit en effecten op natuur en landschap, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluid en klimaat belangrijke criteria.

Hieruit zijn mogelijke maatregelen gekomen, maar bij veel daarvan wegen de kosten niet op tegen de baten. Om toch tot kosteneffectieve maatregelen te komen, is een jaar extra de tijd nodig om tot een nieuw maatregelenpakket te komen.

Maatregelen naar voren halen

Een paar fracties deden het voorstel om een aantal maatregelen naar voren te halen en nu vast uit te voeren. Zoals het strekken van de bocht in de N201 bij Mijdrecht. Dat is echter één van de grotere investeringen, en zou betekenen dat er al een voorschot wordt genomen op het jaar onderzoek. Het zou ook een grote hap nemen uit het beschikbare budget, zodat er ook veel minder ruimte is voor het nog kunnen nemen van andere maatregelen. Daarom stemde GroenLinks tegen deze moties.

David Oude Wesselink: “Het college kan nu voortvarend aan de slag om tot een nieuw maatregelenpakket te komen, dat bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daar kijken we naar uit!”