Statenlid Ali Karataş: “De sociale agenda is hard nodig! Er gebeurt veel op het sociale vlak op alle provinciale beleidsterreinen. Het expliciet, concreet maken en daar extra aandacht en urgentie aan geven is waar het om draait. GroenLinks ondersteunt de sociale agenda dan ook van harte!”

Beleidskader Sociale agenda ‘Wij doen mee!’

De sociale agenda zet in op gelijk kans voor inwoners op het gebied van wonen, werken, vervoer, vrije tijdbesteding, energie(transitie) en andere voorzieningen waar de provincie een rol in heeft. Verder zet de agenda in op het worden van een diverse en inclusieve provinciale organisatie. Hiervoor wordt met een sociale bril gekeken naar al het te maken beleid, de eigen organisatie en worden organisaties en projecten ondersteund die inclusie bevorderen.

Asielopvang en huisvesting statushouders

GroenLinks heeft bij de behandeling van het beleidskader extra aandacht gevraagd voor de opvang van mensen die op de vlucht zijn en huisvesting van statushouders. Daarvoor diende GroenLinks samen met PvdA, SP en Partij voor de Dieren de motie ‘Vluchtelingen verdienen onze zorg’ in. Deze motie vraagt om bij de uitvoering van de sociale agenda de aanjagende functie van de agenda te benutten om speciale aandacht te (blijven) schenken aan asielopvang en de huisvesting van statushouders. Deze motie werd aangenomen.

Ali Karataş: “De provincie heeft veel taken en verantwoordelijkheden. Zo ook een coördinerende, aanjagende en toezichthoudende rol met betrekking tot asielopvang en huisvesting van statushouders. GroenLinks vindt dat de provincie die rol actief moet oppakken. Utrecht is een provincie met een sociaal hart. Met deze motie wordt dat extra kracht bijgezet!”