Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “GroenLinks is blij met de begroting voor volgende jaar, waarbij de provincie Utrecht haar groene en sociale ambities hoog in het vaandel houdt. Juist in tijden van crisis en bij economische teruggang, moet de provincie blijven investeren in een groene, sociale en inclusieve provincie!”

Brede welvaart

De sociale ongelijkheid in Nederland is in zijn algemeenheid toegenomen, en dit wordt door de coronacrisis versterkt. Een deel van de Nederlanders kan niet meedoen, zo leven een miljoen mensen in armoede, zijn 2,5 miljoen Nederland laaggeletterd en geldt voor veel mensen dat zij onzekerheid hebben over hun toekomst. De planbureaus luidden dan ook niet voor niets de noodklok: de coronabrand en de groeiende sociale kloof moet aangepakt worden. GroenLinks vindt dat ook en de provinciale sociale agenda moet daaraan bij gaan dragen.

Dit moet echter niet alleen een onderwerp zijn van de sociale agenda. Bij elk voorstel moet gekeken worden wat daarvan de sociale effecten zijn en op welke wijze dat bijdraagt aan brede welvaart. Om deze check voortaan uit te voeren heeft GroenLinks samen met de ChristenUnie een motie ingediend. Deze motie is aangenomen!

CO2-beprijzing

De klimaatcrisis blijft een grote uitdaging. Gelukkig gaat de provincie voortvarend aan de slag met de energietransitie. De energietransitie moet een inclusieve transitie voor iedereen zijn. Als het gaat om het klimaat moet echter niet alleen naar de opwek van energie gekeken worden, maar ook naar de eigen provinciale organisatie. Om hier concreet invulling aan te geven heeft GroenLinks samen met Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA en D66 een motie ingediend om CO2-beprijzing in te voeren als instrument. Daarmee kan de provincie haar eigen CO2-uitstoot in kaart brengen en terugdringen. 

GroenLinks diende ook een aantal moties in ten aanzien van de jacht, daarover is hier meer te lezen.