Donderbergrotonde Leersum
Donderbergrotonde Leersum

De fiets moet het vertrekpunt zijn bij verbeteren veiligheid Donderbergrotonde

Al langere tijd maakt GroenLinks zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Donderbergrotonde in Leersum. Zo stelde de fractie vorig jaar al schriftelijke vragen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, bijvoorbeeld met een fietstunnel. Dit past ook bij de ambitie om op het fietspad over de rotonde een snelfietsroute te laten lopen. Daarom stemde GroenLinks tegen een motie van SGP, VVD en 50PLUS die vooral gericht was op doorstroming voor de auto.

Statenlid David Oude Wesselink: “Een duurzame oplossing voor de Donderbergrotonde zit allereerst in het verbeteren van de doorstroming voor fietsers. Bij een oplossing als een tunnel heeft de auto er uiteindelijk ook baat bij, omdat dan niet meer op fietsers gewacht hoeft te worden. De motie ging echter vooral uit van varianten die de doorstroming voor de auto verbeteren, dit terwijl de veiligheid voor de fiets en een gezonde leefomgeving het vertrekpunt moeten zijn.”

Veiligheid van fietsers voorop

Begin vorig jaar stelde GroenLinks schriftelijke vroeg naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een fietstunnel bij de Donderbergrotonde. Bij het onderzoek naar mogelijke varianten is de mogelijkheid van een fietstunnel meegenomen. Uit onderzoek van Sweco bleken er vijf varianten die een oplossing zouden kunnen bieden, maar bij dit onderzoek is vooral gekeken naar oplossingen die het autoverkeer een goede doorstroming bieden, waarbij dus niet wordt gekeken naar het oplossen van de problemen ten aanzien van leefbaarheid of verkeersveiligheid.

Van deze vijf varianten worden er drie verder onderzocht door Gedeputeerde Staten. Deze drie varianten zorgen voor een flinke vergroting van de huidige kruising, waarbij het dus maar de vraag is of hiermee de leefbaarheid verbetert. Bij variant één gaat het om een kruispunt met verkeerslichten waarbij iedere tak 2 tot 3 voorsorteerstroken krijgt. Variant twee is hetzelfde als variant één, maar dan met een fietstunnel. Variant drie is een turborotonde waarbij iedere tak maarliefst 3 tot 4 rijstroken krijgt. Dat is wel inclusief een fietstunnel.

Motie voor doorstroming auto

De motie van SGP, VVD en 50PLUS vroeg om de drie varianten uit het onderzoek van Sweco financieel door te rekenen en deze doorrekening vervolgens zo snel mogelijk aan de Staten voor te leggen.

David Oude Wesselink: “GroenLinks ziet in deze maatregelen vooral een flinke verbetering voor de auto, terwijl daar niet het probleem ligt. De problemen zijn er vooral op het gebied van de leefbaarheid en verkeersveiligheid, en het verdubbelen van de rijstroken voor de auto is hiervoor niet de oplossing en past niet in deze prachtige omgeving. Daarom heeft GroenLinks tegen deze auto-motie gestemd.”