Bestuursleden gezocht

Het provinciaal bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij zoeken onder meer invulling voor de portefeuilles leden en partijontwikkeling en interne relaties.

Wij streven naar een zo divers mogelijk bestuur. Dat betekent een bestuursteam dat bestaat uit mannen, vrouwen, jong, oud, verdeeld over de provincie en met elkaar aanvullende ervaring en competenties. Een team met de benodigde bestuurlijke kwaliteiten zoals overzicht hebben van wat er in de provincie en binnen GroenLinks speelt, een team dat oog heeft voor actuele ontwikkelingen, taken in bestuurlijke rust uitoefent; eerst luistert, denkt en dan doet. Een team dat naar buiten gericht is, enthousiast en creatief. Een team dat een visie heeft op wat de rol van het Provinciaal Bestuur binnen de politieke vereniging van GroenLinks in de huidige samenleving dient te zijn.

Algemene bestuurstaken

Als bestuur ben je de drijvende kracht van de afdeling. Veel van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling en het verbreden van onze beweging. Vaak ben je het eerste contact voor nieuwe leden, sympathisanten en geïnteresseerden en hen een warm welkom bieden binnen GroenLinks is een belangrijke taak.

De benodigde tijdsinvestering bedraagt, afhankelijk van de tijd van het jaar en bestuurstaken, één à twee dagdelen per week. Veel activiteiten vinden in de avonden en soms ook in het weekend plaats. Bestuurservaring is geen specifieke vereiste maar wel een pré. Deze ervaring hoeft niet binnen GroenLinks opgebouwd te zijn.

Functieprofiel bestuurslid leden (secretaris)

Je bent de spil op het gebied van planning en organisatie binnen het bestuur. Ledengegevens zijn bij jou in veilige handen en je kent de kleine lettertjes van de statuten en reglementen. Je organiseert ledenvergaderingen die technisch op orde zijn, en waar tegelijkertijd ruimte is voor gezelligheid, inspiratie en een warm welkom voor (nieuwe) leden en geïnteresseerden. Je stemt alle communicatie naar leden af met de Digitale Media Manager (DMM).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je communiceert namens het bestuur en doet dit uiterst professioneel en accuraat. Je houdt overzicht van communicatie tussen bestuur en interne/externe relaties. Externe communicatie stem je af met DMM en/of voorzitter.
 • Je werkt nauw samen met de voorzitter bij het voorbereiden van vergaderingen en houdt overzicht van de op te volgen actiepunten.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de verslaglegging van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
 • Je bereidt de technische organisatie voor van de ledenvergaderingen, houdt contact met de landelijke ledenadministratie, vraagt bij belangrijke vergaderingen de stemgerechtigde ledenlijst aan bij de ledenadministratie, en bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van ledengegevens.
 • Wijzigingen in het bestuur, campagneleider of DMM geef je door aan de ledenadministratie. Wijzigingen in de samenstelling van de fractie en commissieleden geef je door via GLweb.

Functieprofiel bestuurslid partijontwikkeling en interne relaties

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op de rol van het provinciale bestuur. Je richt je op versterking van de organisatie en het betrekken van sympathisanten. Hoe kunnen leden en niet-leden zich inzetten voor GroenLinks en hoe krijgen we de juiste mensen op de juiste posities? De portefeuille heeft betrekking op ontwikkeling en professionalisering van de afdeling, inclusief de interne werking van het bestuur, ledenbinding, werk- en themagroepen, permanente campagne(commissie) en andere netwerken binnen de partij.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Je hebt bereid tijd, energie en enthousiasme voor het versterken en verbreden van de Provinciale afdeling;
  • Je werkt mee aan het werven en binden van vrijwilligers, sympathisanten en leden;
  • Je bent betrouwbaar en integer;
  • Je draagt verantwoordelijkheid voor en vervult proactief de taken binnen de eigen portefeuille. Van elk bestuurslid verwachten we dat je actief meedenkt over het algemene beleid van de afdeling;
  • Je bent gedreven om nieuwe projecten te initiëren en te trekken;
  • Je hebt affiniteit met GroenLinks en bent lid van de partij of wil dat worden;
  • Je hebt twee dagdelen per week tijd voor je eigen werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en GroenLinks-activiteiten om zo contact met leden, fractie en gedeputeerden te onderhouden.

  Functieprofiel algemeen bestuurslid

  Zie je jezelf wel als bestuurslid, maar weet je nog niet welke taak geschikt is voor jou of wat je precies zou kunnen doen? Je kunt ook als algemeen bestuurslid toetreden tot het bestuur. Zo draai je mee en kan je later verantwoordelijkheid krijgen voor een van de bestuurlijke portefeuilles.

  Taken en verantwoordelijkheden

    • Je hebt tijd, energie en enthousiasme voor het versterken en verbreden van de Provinciale afdeling;
    • Je werkt mee aan het werven en binden van vrijwilligers, sympathisanten en leden;
    • Je bent betrouwbaar en integer;
    • Je draagt verantwoordelijkheid voor en vervult proactief de taken binnen de eigen portefeuille. Van elk bestuurslid verwachten we dat je actief meedenkt over het algemene beleid van de afdeling;
    • Je bent gedreven om nieuwe projecten te initiëren en te trekken;
    • Je hebt affiniteit met GroenLinks en bent lid van de partij of wil dat worden;
    • Je hebt twee dagdelen per week tijd voor je eigen werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en GroenLinks-activiteiten om zo contact met leden, fractie en gedeputeerden te onderhouden.

    Heb je interesse in een van de vacatures? Stuur voor 1 september een korte motivatie naar: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl. Heb je nog ergens vragen over? Neem contact op met voorzitter Laura Henderson.