Statenlid Ali Karataş: “De natuur staat onder druk, door vervuiling maar ook door ruimtelijke opgaven, zoals energie, mobiliteit, woningbouw en landbouw. Aantasting van natuur kan alleen als er een groot openbaar belang is en geen geschikt alternatief. Simpel gezegd, de leidende vraag zou moeten zijn: waarom moet deze ontwikkeling perse hier?”

De meerwaardebenadering in de Omgevingsverordening

In de Provinciale Omgevingsverordening staan alle regels voor de omgeving. Waar is ruimte voor bijvoorbeeld natuur, landbouw, de opwek van schone energie, bedrijvigheid en woningbouw? En onder welke voorwaarden is dat mogelijk? De verordening schetst dan ook de ‘kaders’ waarbinnen gemeenten hun bestemmingsplannen vast kunnen stellen en wat waar mogelijk is.

Daarin is ook opgenomen dat een ontwikkeling, zoals woningbouw, in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) mogelijk is onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat er sprake is van meerwaarde, ofwel: de natuur moet erop vooruitgaan. Er zijn nu echter een paar gevallen geweest waarin betwijfeld wordt of het wel echt een meerwaarde is. Op papier klopt het, per saldo komen er bijvoorbeeld meer vierkante meters natuur bij, maar neemt het leefgebied voor planten, dieren, de aantallen en de soorten ook echt toe? Met andere woorden: gaat naast oppervlakte en daarmee kwantiteit ook de kwaliteit en de samenhang van de natuur erop vooruit?

Meerwaardebenadering in de praktijk

GroenLinks, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie hebben daarom de motie ‘Meerwaarde evalueren’ ingediend. De motie vraagt om een overzicht te maken van situaties waarin de ‘meerwaardebenadering’ wordt toegepast en wat daar het resultaat van is.

Wanneer wordt ervoor gekozen om een ruimtelijke ontwikkeling toe te staan en waarom? Was er echt geen alternatief en hoe is de meerwaarde ook op de langere termijn zeker gesteld? De motie werd aangenomen.

Ali Karataş: “Belangrijk is dat er met de natuurgebieden die we hebben, zorgvuldig wordt omgegaan. Op papier doen we dat, maar in de praktijk lijkt het vaak toch anders uit te pakken. Als blijkt dat de toepassing van de regels te veel ruimte biedt, dan willen we die eind dit jaar aanscherpen!”