Groen, gezond en samen zijn de prioriteiten voor GroenLinks. In de provinciale begroting voor 2020 zien we deze punten duidelijk terug. De ambities en plannen zoals opgenomen in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ komen hiermee in uitvoering.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “De eerste echte groene en linkse begroting van de provincie Utrecht is vastgesteld. Daar zijn we ontzettend blij mee! Door een flink aantal aangenomen moties is de begroting zelfs nog groener, socialer en inclusiever geworden.”

Kennis onder vuur

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer begon haar inbreng bij de behandeling van de begroting als volgt:

“Nog nooit zijn er zo veel onderzoekers en universiteiten geweest. En nog nooit hebben zo velen over de hele wereld toegang tot al deze kennis, mede dankzij de moderne technologie. Kennis ligt echter overal onder vuur. Menigeen voelt zich plotseling vrij de waarheid te manipuleren en verdacht te maken. Feiten zijn obstakels om handig te vermijden. Een genuanceerde mening is een retorisch zwaktebod. Onwetendheid wordt verheerlijkt als een deugd. Experts worden gewantrouwd, hun advies weggezet als “ook maar een mening”.”

Dit (bewerkte) citaat is afkomstig van Robbert Dijkgraaf die daarmee op 15 september de 30e Abel Herzberglezing, “Kennis onder vuur”, opende. GroenLinks benadrukte deze ontwikkeling bijzonder zorgelijk te vinden en de kennis die onderzoek ons biedt juist aan te willen grijpen om beleid te verbeteren. De volledige bijdrage van GroenLinks is hier te lezen.

Provinciaal bomenplan en autoloze dag

Bij de begroting werden verschillende moties aangenomen, waarbij de motie voor een provinciaal bomenplan misschien de meest in het oog springende is. Deze motie werd samen met CDA en D66 ingediend en vraagt om in de provincie Utrecht 600.000 extra bomen te planten, één voor elke uitgebrachte stem bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. De motie werd met brede steun aangenomen!

Er werd ook een mede door GroenLinks ingediende motie aangenomen om een jaarlijkse autoloze dag te organiseren, omdat dit bijdraagt aan bewustwording over luchtvervuiling en klimaatverandering. Dit zorgt er ook voor dat alternatief vervoer als de fiets en het openbaar vervoer de nodige aandacht krijgt.

Sociale agenda

GroenLinks is blij met de sociale agenda die de provincie gaat ontwikkelen. Een krachtig bestuur is een bestuur dat oog heeft voor alle inwoners van de provincie.

Karin Boelhouwer: “De sociale agenda gaat dwars door alle programma’s en portefeuilles heen en vraagt een andere manier van kijken en handelen. De provincie Utrecht is dan wel de tweede “meest competitieve regio” in Europa, nog lang niet iedereen profiteert daarvan mee.”

Mobiliteit, woningbouw en betrekken jongeren

Enkele mede door GroenLinks ingediende moties werden aangenomen. Waaronder één om de bereikbaarheid van de MBO-campus op het bedrijventerrein Lage Weide met OV en fiets te verbeteren. Evenals moties om woningbouwplannen in de provincie te versnellen, bij het Rijk te lobbyen tegen het vrijhandelsverdrag CETA en jongeren consequent te betrekken bij de totstandkoming van langdurig beleid.

Boelhouwer: “Er liggen mooie plannen voor het college van Gedeputeerde Staten om uit te voeren in 2020. Daar kijken we naar uit!”