De provincie heeft taken op het gebied van landschap, kunst en cultuur, natuur en milieu, energie en klimaat, wegen en openbaar vervoer. Je hebt dus dagelijks met het werk van de provincie te maken. Er zijn belangrijke keuzes te maken, over bijvoorbeeld woningbouw, natuur, vervoer en dierenwelzijn. 

De keuzes van GroenLinks zijn helder. Wij waarderen niet alleen dat wat in geld uit te drukken is, maar ook gezondheid, natuur en welzijn. We knokken voor wat kwetsbaar is. We sparen schaarse grondstoffen, kiezen voor schone energie, zijn secuur met ruimte en houden onze leefomgeving schoon. Met goed OV en goede fietsvoorzieningen maken we betaalbaar vervoer mogelijk. We bieden eerlijke kansen zodat iedereen zich kan ontwikkelen. In dit programma staat hoe wij dat willen gaan doen en wat dat betekent.

Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam

Lees hier het verkiezingsprogramma.