De Kascommissie bestaat uit twee leden die namens de PLV de jaarlijkse boekhouding en financiën van afdeling GroenLinks Provincie Utrecht controleren en hiervan verslag doen aan de PLV. Je vervult hiermee een belangrijke taak binnen je afdeling, die je niet veel tijd kost. Daarnaast kan de Kascommissie meedenken over het voorgenomen financiëel beleid.

Elk jaar wisselt één van de leden zodat kennis van en ervaring met de provinciale boekhouding soepel kan worden overgedragen. Om te helpen met de kascontrole heeft de penningmeester een checklist beschikbaar.

Meer informatie vind je in de bijlage.

Interesse of vragen? Stuur een mail met je motivatie of vragen naar:

bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.