Dit hebben wij bereikt

  1. Als Regenboogprovincie doen we ons best om te zorgen dat LHBTIQ+’ers zich veilig voelen en geaccepteerd worden.
  2. Er is een programma gekomen dat bijdraagt aan gelijke kansen voor alle inwoners. Iedereen moet zoveel mogelijk kunnen meedoen.
  3. Discriminatie en racisme gaan we tegen. Om dit ook bij de provincie Utrecht zelf te voorkomen, nemen we maatregelen om dit beter te herkennen en tegen te gaan.
  4. Samen met gemeenten en sportverenigingen bestrijden we discriminatie en racisme in de sport.
  5. Als één of meer partijen in de provinciale politiek een voorstel doen dat gericht is tegen vluchtelingen, dan zetten we dat om in een positief geluid door geld over te maken aan een organisatie die opkomt voor vluchtelingen en statushouders.

En dit gaan we doen

  1. Wij gaan ons ervoor inzetten dat alle gemeenten in de provincie Utrecht regenbooggemeente worden. Regenbooggemeentes zetten zich actief in voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTIQ+’ers.
  2. We gaan ons inzetten voor de bestrijding van discriminatie en racisme in welke vorm dan ook.
  3. We zorgen voor een veilige werkomgeving in de provincie, waar iedereen zich welkom, veilig en sociaal geaccepteerd voelt.
  4. Wij onderzoeken hoe de provincie in het verleden heeft meegewerkt aan slavernij en bieden hiervoor onze excuses aan, aan de nakomelingen van tot slaaf gemaakten.
  5. We verkleinen de ongelijkheid in onze samenleving, bijvoorbeeld door op thema’s als wonen, energie en openbaar vervoer extra ondersteuning te bieden aan mensen met een laag inkomen.
Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Meer weten over onze plannen?

Lees hier ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam.