We gaan meer woningen bouwen, maar willen er tegelijk voor zorgen dat de leefomgeving groen en gezond blijft. Dat kan door meer te doen met dezelfde ruimte. Woningbouw concentreren we in bestaande dorpen en steden, met voorzieningen dicht bij huis. Dat doen we door herstructurering, inbreiding en verdichting. We bevorderen de transformatie van leegstaande gebouwen zoals kantoren. We willen dat het makkelijker wordt om een bestemming te veranderen. Verder werken we aan goed openbaar vervoer en goede voorzieningen voor de fiets. Daardoor is er minder ruimte nodig voor de auto. Zeker bij nieuwbouw en starterswoningen kan het aantal parkeerplaatsen omlaag. Door zorgvuldig met de ruimte om te gaan, blijft er ook binnen steden en dorpen genoeg ruimte over voor groen, natuur en gezonde recreatie. Bestaande groenstructuren krijgen meerwaarde als we deze verbinden tot ringparken. We willen dat bij woningbouw een deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de directe omgeving – voor recreatie, landschap, natuur en duurzame mobiliteit. In (kleine) kernen is dat soms allemaal niet mogelijk. Als hier geen locaties voor transformatie of inbreiding meer zijn, willen we dat de provincie de kernen helpt om hun gemeenschappen vitaal en leefbaar te houden.