Wat zeggen wij met groener en eerlijker?

Groener:

We beschermen de natuur en zorgen dat de aarde leefbaar blijft.

Uitleg:

Op veel plekken gaat het niet goed met de natuur: planten en dieren sterven uit.

Het wordt steeds warmer als we niks doen, door het stofje CO2.

Gas, benzine en de meeste soorten stroom zorgen dat er CO2 in de lucht komt.

Op sommige plekken van de wereld wordt het daardoor zo heet dat mensen en veel dieren er niet meer kunnen leven.

Op andere plekken wordt het te nat. Ook Nederland loopt gevaar.

GroenLinks wil dit stoppen. We hebben veel ideeën over hoe dat moet.

Aarde
Handen

Eerlijker:

Het mag niet uitmaken waar je bent geboren of wie je bent.

Uitleg:

We willen dat iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt.

Geld, huizen, de winsten van grote bedrijven: het moet allemaal eerlijker verdeeld worden.

We houden wel rekening met de verschillen die er zijn. Want sommige mensen hebben meer hulp nodig dan anderen.

Maar alle vormen van discriminatie pakken we aan, of het nu gaat om kleur, geloof, op wie je verliefd wordt of bijvoorbeeld een beperking.

Wat zijn onze plannen en wat hebben we al gedaan?

We hebben te veel plannen om op te noemen. Hier vertellen we wat onze belangrijkste plannen zijn. Maar daden zijn belangrijker dan woorden. Daarom zeggen we ook wat we de laatste vier jaar al hebben gedaan om de provincie Utrecht groener en eerlijker te maken.
 

1. We zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen

Dit hebben we al gedaan:

 1. Gelijke kansen - We werken samen met gemeentes aan meer gelijke kansen voor alle inwoners.  De provincie krijgt hiervoor tips van meerdere organisaties. Ook Ieder(In), dat opkomt voor mensen en mensen met een beperking helpt mee, en Artikel 1, dat discriminatie in ons land probeert te stoppen.
 2. Lezen en schrijven - We helpen bedrijven om op te letten of een collega moeite heeft met lezen en schrijven. We zorgen dat deze mensen de kans krijgen om alsnog beter te leren lezen en schrijven.
 3. Sport - Samen met gemeenten en sportverenigingen pakken we discriminatie en racisme in de sport aan.

Dit gaan we doen:

 1. Alle soorten discriminatie willen we stoppen - Daar doen we alles voor. Ook mensen die in een ander land geboren zijn en mensen met een beperking hebben precies dezelfde rechten als andere Nederlanders.
 2. Voorzichtig met digitalisering - Steeds meer wordt tegenwoordig via internet geregeld. Wij letten op dat dit niet zorgt voor nieuwe problemen, bijvoorbeeld voor mensen die niet handig zijn met internet.
 3. Extra hulp voor mensen met weinig geld - Bij woonkosten, de energierekening en openbaar vervoer gaan we extra helpen, om te zorgen dat iedereen dit kan betalen.
 4. Sorry zeggen over slavernij - Wij willen laten uitzoeken hoe de provincie vroeger heeft meegewerkt aan de slavernij. En daar willen we sorry over zeggen tegen mensen van wie de over-overgrootouders slaaf zijn geweest.
 5. Veilig en geaccepteerd - We doen als provincie ons best om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Of je nu valt op mannen of vrouwen en of je nu als vrouw door het leven wil gaan, als man of geen van beide. Om duidelijk te maken dat iedereen er mag zijn, noemt Utrecht zich nu Regenboogprovincie.
Geld
OV

2. Beter en goedkoper openbaar vervoer

Dit hebben we de afgelopen vier jaar gedaan:

 1. Gratis voor sommigen -  Voor ouderen met weinig geld hebben we het openbaar vervoer gratis gemaakt. Dit is een proef en we willen hier mee doorgaan.
 2. Makkelijker instappen voor tramreizigers - De afstand tussen de tram en het perron is nu kleiner dan eerst.
 3. Ondanks Corona konden de bussen blijven rijden - Daar gaven we extra geld voor.

Dit gaan we doen:

 1. Iedereen moet met de bus kunnen reizen  - Instappen moet makkelijk zijn en we zorgen voor veilige looproutes bij bushaltes. OV-bedrijven moeten zich houden aan het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking.
 2. Méér bussen laten rijden - In de stad maar ook in dorpen en tussen de dorpen. Voor iedereen in de provincie moet er een bushalte dichtbij huis zijn.
 3. Sneller - Snellere bus- en tramlijnen naar de steden en binnen de steden, meer intercity stations en meer internationale treinen.
 4. Altijd - Ook in de avonden, weekenden en nachten moeten er bussen rijden.

3. Minder energie (gas en stroom) gebruiken. Dat is ook nog eens goedkoper.

Dit hebben we al gedaan:

 1. De kou blijft buiten - Mensen met weinig geld kregen extra hulp om kieren in hun huizen te dichten en het dak extra dik maken. Want als mensen hun huis isoleren, hebben ze minder gas en stroom nodig.
 2. Energiecoaches - Dit zijn mensen van de gemeente. Ze geven tips om minder stroom en gas te gebruiken. Ze komen bij mensen thuis, maar bijvoorbeeld ook in de bibliotheek.
 3. Zorginstellingen - krijgen hulp om minder energie te gebruiken en minder afval te maken.

Dit gaan we doen:

 1. Nog meer isoleren – We geven aan veel mensen geld om hun woning te isoleren. We gaan ook afspraken maken met de verhuurders, zoals Portaal of Bo-EX, want ook bij huurwoningen moet de kou buiten blijven.
 2. Minder gas - We zorgen dat meer woningen zonder gas worden verwarmd, maar met stadsverwarming of een warmtepomp. Want dat is goedkoper en beter voor het klimaat.
 3. Groene stroom - We willen dat er meer windmolens en zonnepanelen in de provincie komen, voor groene stroom. Bewoners moeten geld krijgen als er een windmolen bij hen in de buurt komt.
Huis
Ramen

4. Meer goedkope huizen bouwen

Dit hebben we al gedaan:

 1. Niet te duur – We zorgden dat er niet meer alleen huizen worden gebouwd voor mensen met veel geld. Daar hebben we regels over gemaakt.
 2. Al veel gebouwd - We hebben gezorgd dat er heel veel woningen zijn gebouwd.
 3. Voor dak- en thuislozen - We zorgden dat er meer opvangplekken kwamen voor mensen zonder eigen huis, bijvoorbeeld in tijdelijke woningen.

Dit gaan we doen:

 1. Voor verschillende mensen - We maken woonplekken voor vluchtelingen en andere bijzonder groepen, zoals ouderen of mensen met een beperking.
 2. Veel bouwen - We zorgen dat er in 7 jaar tijd 80.000 nieuwe huizen gebouwd worden.
 3. Betaalbaar - We zorgen dat minstens één op de drie nieuwe huizen een lage huur heeft. Zo kunnen mensen met weinig geld toch de huur betalen. We bouwen veel voor jongeren, want voor hen is het nu het moeilijkst om een woning te vinden.
 4. Niet in de natuur - Steden en dorpen worden niet groter, want we zijn zuinig op de natuur. Nieuwe huizen komen dus op plekken binnen de steden en dorpen.

5. Fietsers helpen

Dit hebben we al gedaan:

 1. Fietspaden en fietsenstallingen - We hebben gezorgd dat veel fietspaden beter en veiliger werden. We zorgden ook voor betere gratis fietsenstallingen.
 2. Snelle fietsroutes -  Zodat mensen vaker met de fiets gaan in plaats van met de auto. Deze routes worden gemaakt tussen Amersfoort en Bunschoten, Utrecht en Amersfoort, Utrecht en IJsselstein en Utrecht en Woerden.
 3. Auto’s langzamer - Op veel wegen buiten de stad mogen auto’s nog maar 60 km per uur rijden. Dat is veiliger voor fietsers en er is zo minder luchtvervuiling.

Dit gaan we doen:

 1. Veilig inhalen op fietspaden - We zorgen dat fietsers elkaar veilig kunnen inhalen. Mensen met een elektrische fiets hoeven minder te remmen.
 2. Nóg meer fietstunnels en fietsbruggen - Deze komen op plekken waar je nu lastig kunt oversteken.
 3. Meer plekken om je fiets droog en veilig neer te zetten zo wordt het makkelijker om met de fiets naar het station of de bushalte te gaan.
Fiets
Boom

6. Meer natuur, meer verschillende planten en dieren.

 Dit hebben we al gedaan:

 1. Zwerfkatten zijn veilig - Katten in het wild worden niet meer gedood, maar zoveel mogelijk naar de eigenaren teruggebracht. 
 2. Meer natuur - Er zijn meer plekken gekomen waar planten en dieren met rust worden gelaten. Er zijn heel veel bomen geplant, bijvoorbeeld in ‘speelnatuur’.
 3. Ook dichtbij huis - We hebben gezorgd dat bewoners meer natuur om zich heen kunnen zien en makkelijker kunnen wandelen.

Dit gaan we doen:

 1. Zorgen voor dieren - We regelen dat er genoeg dierenambulances (ziekenwagens) en dierendokters zijn, en genoeg opvangplekken waar gewonde dieren verzorgd worden.
 2. Ook in en rond dorpen en steden - Ook daar waar mensen wonen komt meer natuur.
 3. Amelisweerd beschermen - We willen dit mooie bos, bij Utrecht, redden. Dus ook de dieren die hier leven. De snelweg mag hier niet breder worden, ook al wil de regering dat wel.

Nog meer groens…

 1. Boeren helpen - We helpen boeren om natuurvriendelijker te gaan werken, en om hun producten te verkopen aan winkels, kantines en restaurants binnen de provincie. 
 2. Gratis bomen voor boeren - Dat is ook fijn voor hun koeien, vanwege de schaduw op warme dagen.
 3. Minder gif - We doden de eikenprocessierups niet meer met een gifstof die andere dieren doodt, zoals bijen en vlinders. We zorgen dat ook boeren minder gif gaan gebruiken.
 4. Groene stroom - We zorgen dat er heel veel groene stroom komt, om de opwarming van het klimaat te stoppen. Zo veel mogelijk daken krijgen zonnepanelen.
Koe
Bed

Nog meer sociaals…

 1. Ook met een beperking er op uit - We zorgen dat nieuwe recreatiegebieden standaard toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Bij een onderhoudsbeurt worden de bestaande recreatiegebieden meteen rolstoelvriendelijker gemaakt en komen er genoeg zitplekken.
 2. Kunst en cultuur voor iedereen - Voorstellingen en festivals moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en bereikbaar met fiets en openbaar vervoer. Ook brengen we cultuur naar de scholen en buiten de steden.
 3. Samen stroom opwekken - Als inwoners samen zonnepanelen willen aanleggen of een windmolen willen plaatsen, helpen we hen. Ze kunnen daar samen geld mee verdienen.
 4. Bewoners praten mee - Als er nieuwe plannen worden gemaakt nodigen we bewoners zo snel mogelijk uit om met eigen - betere - plannen te komen.
 5. Opvangen van Oekraïense vluchtelingen - Sinds 2022 vangen we in het Provinciehuis 200 Oekraïense vluchtelingen op.