GroenLinks wil de toegankelijkheid van landschap en cultureel erfgoed vergroten. Ook erfgoed zoals archieven en collecties kan voor het publiek toegankelijk worden. We willen dat de provincie daarvoor ondersteuning geeft aan initiatieven om archieven te digitaliseren, openstelling verder uit te bouwen en te professionaliseren. Ondernemerschap en participatie zijn van belang om erfgoed duurzaam in stand te houden. GroenLinks wil dat de provincie partijen verbindt, vernieuwing stimuleert en daaraan ook financieel bijdraagt. We hechten eraan dat de provincie samen met het Rijk zorgt voor educatie en communicatie rond het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. Tot slot willen we dat de provincie zich blijft inzetten om de UNESCO-status te krijgen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes.