Dit hebben wij bereikt

  1. Er komt meer wilde natuur in de provincie Utrecht. Daar laten we de natuur haar gang gaan en laten we planten en dieren met rust.
  2. Er worden 600.000 nieuwe bomen geplant in onze provincie en er komen meer voedselbossen, speelnatuur en bossen rond rivieren en beken.
  3. In het wild lopende katten worden niet meer gedood, maar zoveel mogelijk naar de eigenaren teruggebracht. Als dat niet lukt, worden ze gechipt, gecastreerd en verzorgd en zoeken we voor hen een nieuw plekje.
  4. We stoppen met het bestrijden van de eikenprocessierups met de gifstof Xentari. Xentari doodt namelijk ook veel andere insecten.
  5. We hebben het initiatief genomen voor het programma “Groen Groeit Mee” waarin we zorgen voor meer en aantrekkelijker groen in en rond woonwijken, dorpen en steden.

En dit gaan we doen

  1. Natuur- en bosgebieden fors uitbreiden en met elkaar verbinden. Zo verbinden we de Utrechtse Heuvelrug met de Veluwe. Bestaande bos- en natuurgebieden gaan we nog beter beschermen.
  2. Bermen, oevers en dijken natuurvriendelijker maken met planten die van nature in de provincie thuishoren. De kap van bomen langs wegen en dijken zoveel mogelijk voorkomen.
  3. Waterverontreiniging stoppen we bij de bron: zowel in de landbouw en industrie als in stedelijke gebieden. Bij vervuiling betaalt de vervuiler.
  4. Stoppen met de jacht. We zorgen voor voldoende dierenambulances, dierenartsen en opvangplaatsen voor gewonde – in het wild levende – dieren.
  5. Natuur in dorpen en steden versterken en verbinden tot natuurnetwerken: natuurinclusief is het uitgangspunt voor elke nieuwe ontwikkeling.
Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Meer weten over onze plannen?

Lees hier ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam.