Dit hebben wij bereikt

 1. Mede dankzij onze bijdrage is de woningbouw in onze provincie afgelopen jaren enorm versneld.
 2. Er zijn ruim voldoende locaties gevonden voor de benodigde woningbouw tot 2040: vooral binnen bestaande steden en dorpen. Zo houden we meer ruimte voor groen.
 3. Lege kantoren en verloederde bedrijfsterreinen gaan veranderen in nieuwe levendige woonwijken, dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer.
 4. Met gemeenten en bedrijven hebben we afspraken gemaakt over duurzaam bouwen. Zo gaan we bijvoorbeeld veel meer met hout bouwen, want daarmee stoten we geen CO2 uit, maar slaan we juist CO2 op.
 5. We hebben vastgelegd dat van alle nieuwe woningen minimaal de helft bestaan uit sociale- en middeldure huur en goedkope koopwoningen. Vanaf 2025 geldt dit voor twee van de drie nieuwe woningen.
 6. We helpen gemeenten om dak- en thuislozen een huis te bieden, bijvoorbeeld door ruimte te bieden om tijdelijke woningen te plaatsen.

En dit gaan we doen

 1. We ondersteunen gemeenten en bouwers zodat we de ambitie van meer dan 80.000 nieuwe woningen tot 2030 ook echt gaan waarmaken.
 2. Tenminste drie op de vier woningen moet bestaan uit sociale huur, middenhuur of goedkope koop. Binnen tien jaar zijn er voldoende starters- en studentenwoningen.
 3. We zorgen dat de bouw van woningen goed aansluit bij de behoefte nu en in de toekomst, zodat inwoners in iedere fase van hun leven in een geschikte woning kunnen wonen, zoveel mogelijk in hun huidige woonomgeving.
 4. Woningen bouwen we duurzaam: goed voor het klimaat, met hergebruik van materialen en met aandacht voor de natuur.
 5. We zorgen voor voldoende passende woonplekken voor vluchtelingen, statushouders en andere aandachtsgroepen. 
Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Meer weten over onze plannen?

Lees hier ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam.