Dit hebben wij bereikt

  1. Er komen meer nieuwe fietstunnels en -bruggen, bijvoorbeeld onder de N201, de drukste provinciale weg in de provincie Utrecht.
  2. Er is veel meer geïnvesteerd in betere en veiligere fietspaden en fietsenstallingen.
  3. De provincie is gestart met de aanleg van snelle doorfietsroutes zoals Amersfoort-Bunschoten, Utrecht-Amersfoort, Utrecht-IJsselstein en Utrecht-Woerden.
  4. Op provinciale wegen gaat op veel plaatsen de maximumsnelheid terug naar 60 km per uur. Dat scheelt luchtvervuiling, stikstof én slachtoffers.
  5. Er is een Utrechtse routeplanner gekomen voor extra snelle elektrische fietsen (speed-pedelecs).

En dit gaan we doen

  1. We gaan fietspaden zo inrichten dat verschillende soorten fietsers er samen veilig en comfortabel gebruik van kunnen maken. Fietspaden worden breder en gevaarlijke paaltjes halen we weg. Onveilige situaties pakken we versneld aan.
  2. We trekken structureel meer geld uit voor fietstunnels en -bruggen bij drukke (vaar)wegen en andere plekken die je lastig kunt oversteken.
  3. We zorgen dat je buiten de spits makkelijker de fiets mee kunt nemen in het openbaar vervoer.
  4. We zorgen voor uitbreiding van het aanbod van deelfietsen en meer overdekte fietsenstallingen bij haltes en stations.
  5. We breiden het netwerk van snelle doorfietsroutes verder uit.
Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Meer weten over onze plannen?

Lees hier ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam.