Dit hebben wij bereikt

  1. Het aantal zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven, scholen en andere gebouwen is enorm toegenomen, mede door brede steun van de provincie.
  2. Ambitieuze afspraken met gemeenten over de hoeveelheid groene stroom die in 2030 wordt opgewekt met zon en wind.
  3. De provincie zorgt dat de benodigde windmolens er ook echt komen door zelf de meest geschikte locaties te zoeken en waar nodig aan te wijzen.
  4. Energiecoöperaties waarin inwoners zelf samen schone energie willen opwekken krijgen volop ondersteuning met geld, garanties en hulp van deskundigen.
  5. We helpen scholen, sportclubs, zorginstellingen en de cultuursector om te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie, zonnepanelen of het verminderen van afval.

En dit gaan we doen

  1. We verhogen de ambitie voor klimaat: de CO2-uitstoot in de Provincie Utrecht moet vóór 2030 met tenminste 60 procent omlaag.
  2. We zorgen dat de daken in onze provincie maximaal worden benut voor zonne-energie.
  3. We zorgen dat de ambities voor zonne-energie en windmolens worden waargemaakt en maken plannen voor de verdere groei van schone energie na 2030.
  4. We zorgen dat nieuwe groene energiebronnen in eigendom komen van inwoners en lokale energiecoöperaties.
  5. We helpen netbeheerders om de elektriciteitsnetten snel uit te breiden zodat die de groei van groene stroom aan kunnen. We ondersteunen de opslag en lokale uitwisseling van groene energie.
Actieblok Gezond, Sociaal en Duurzaam

Meer weten over onze plannen?

Lees hier ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027: Gezond, Sociaal en Duurzaam.