• Met gemeenten en waterschappen regionale energiestrategieën uitwerken. 
  • Meer regie: doelen stellen, adviseren, voortgang bewaken en waar nodig afdwingen. 
  • 100 windmolens in 2025. 
  • Zonnepanelen op minstens de helft van alle daken in 2025.
  • Een provinciaal Versnellingsteam en een fors hoger budget om de energietransitie aan te jagen. 
  • Uitbreiding van Energiefondsen; Het Energiefonds Utrecht verhogen van 20 miljoen euro nu naar 50 miljoen in 2023.
  • Advies en ondersteuning om woningen aardgasvrij en klimaatneutraal te maken.
  • Ondersteuning van lokale energiecoöperaties en inwoners met goede plannen. 
  • Onderzoek naar de invloed van zonnevelden op bodemleven, planten en dieren (biodiversiteit).  
  • Energiebesparing en zonnepanelen bij alle provinciale gebouwen, wegen en installaties.