• Alle jongeren krijgen cultuureducatie. Investeren in Jeugdcultuurfonds, Kunstbende en festivals met cultuureducatie.
  • Een sterk netwerk van cultuurhuizen, bibliotheken en culturele activiteiten in met name de kleinere gemeenten. Investeren in kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten waaronder aanpak laaggeletterdheid. We sluiten een Cultuurpact.
  • Eerlijke beloning voor kunst en cultuur en een provinciale kunstprijs.
  • Meer oog voor duurzaamheid bij festivals en evenementen: fairtrade, fairpractice en fair pay.
  • Duurzame instandhouding en toegankelijkheid van monumenten, landschap en erfgoed. Ook erfgoed zoals archieven en collecties worden (eventueel digitaal) publiek toegankelijk.
  • Onderhoud en restauratie van cultuurhistorische objecten verbeteren. Het Fonds Erfgoedparels gaat omhoog. Leerwerkplekken, duurzaamheid en toegankelijkheid worden subsidiecriteria. 
  • Verdwenen landschapselementen terugbrengen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals energielandschappen, moeten landschappelijke kwaliteit versterken. Kunst bij ruimtelijke projecten.
  • Karakteristieke boomstructuren beschermen. Er komt een provinciaal bomenplan. 
  • Uitbreiding en meer onderhoud van recreatieve wandel- en fietsroutes.