Een deel van mijn vrienden en familie waarschuwt me dat ik niet in de politiek pas omdat ik open en eerlijk ben, trouw aan mezelf en eigen belang naar achteren plaats. Een ander deel vindt dat ik juist daarom de politiek in moet. De stap voelt niettemin nog onwennig, maar ik ben er klaar voor en weet me gesterkt door hun steun en ideeën.

Als commissielid wil ik zorgen dat iedereen kan profiteren van nieuwe schone energie. Ondertussen beseffen bijna alle partijen dat we meer zonne-energie, windmolens en duurzame warmte nodig hebben. De vraag is nu, hoe we dat vormgeven. Dat moet sociaal. Ik ga zorgen dat de windmolens in deze provincie ook echt van ons Utrechters kunnen worden.  Echt iedereen moet mee kunnen doen, ook als je geen geld hebt om te investeren. Je kan dan zeggenschap krijgen en bijvoorbeeld afnemer van de groene stroom worden. Zo wordt het onze eigen duurzame stroom en bepalen we samen waar we de winst voor inzetten!

We moeten iedereen laten profiteren en sturen op maatschappelijk rendement. Dat kan gewoon! 

Portefeuilles

  • Gezonde leefomgeving
  • Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)
  • Groen Groeit Mee
  • Luchtvaart
  • Sport
  • Water en bodem
  • Klimaatadaptatie
  • Financiën

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles.