De afgelopen 4 jaar heb ik me als Statenlid vooral beziggehouden met Ruimtelijke ordening en wonen. Mijn drijfveer is om de mooie en afwisselende natuur in onze provincie te behouden en tegelijk het tekort aan woningen aan te pakken. Dat kan prima tegelijk: we moeten in de provincie zoveel mogelijk binnenstedelijk en binnendorps bouwen.  Dan kunnen we de woningnood oplossen en voorkomen dat natuurgebieden onder druk komen te staan of verdwijnen. Binnenstedelijk bouwen heeft ook als voordeel dat we de toename van verkeer kunnen indammen: hoe dichter mensen bij hun werk en bij voorzieningen wonen hoe minder verkeer er zal zijn en des te meer de fiets een goed een geschikt vervoermiddel is.

Ik ben niet voor ”Bouwen, bouwen, bouwen” zomaar zonder randvoorwaarden. Want als we de wooncrisis willen oplossen, moeten we vooral bouwen in het goedkope segment: sociale woningen en middenhuur. Daarom heeft GroenLinks steeds gepleit bij het Rijk om de woningcorporaties meer financiële armslag te geven om meer sociale huurwoningen te bouwen. En in deze tijd moeten woningen vanzelfsprekend klimaatneutraal en dus energieneutraal zijn. Meer variatie in woningen, doorstroom bevorderen en de combinatie van wonen en zorg moeten extra aandacht krijgen de komende periode.

Portefeuilles

  • Omgevingswet
  • Organisatie-ontwikkeling en ICT
  • Wonen
  • Ruimtelijke ordening

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles.