Florian Bekkers is sinds maart 2011 lid van de Provinciale Staten namens GroenLinks. Sinds juni 2014 is hij fractievoorzitter.

Profiel:

In 1973 geboren en na 22 jaar in stad Utrecht te hebben gewoond, ben ik in 2014 verhuisd naar Bilthoven. Ik sta voor een transparante politieke stijl, voor een effectief en integer openbaar bestuur, voor duurzaamheid en milieu en voor een open en veilige samenleving. Daarom ben ik bij GroenLinks actief. De provincie is voor veel idealen van GroenLinks heel belangrijk. Kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit en een duurzame economische ontwikkeling kunnen we juist via de provincie beschermen en versterken. Daar zet ik mij met passie en daadkracht voor in!

Belangrijk doel voor mij is ervoor te zorgen dat kwaliteit van de leefomgeving centraal staat in de ruimtelijke sturing door de provincie, dat er geïnvesteerd wordt in natuur en groene recreatiegebieden en dat de ecoducten en verkeersmaatregelen voor overstekende dieren daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

Kort CV:

Nu zelfstandig adviseur/directeur-eigenaar Vide Advies <link: www.videadvies.nl> Daarvoor: Plaatsvervangend directeur / Senior Programmamanger Ruimte bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu, programmaleider en teamleider bij provincie Overijssel, projectleider bij Innovatieplatform, ministerie van Financiën en consultant. Opleiding: Theoretische Natuurkunde en Wijsgerige Antropologie / Politieke en Sociale Filosofie in Utrecht (en propedeuse Bestuurskunde en Technische natuurkunde in Twente).

Lid van Provinciale Statencommissies:

  • Ruimte, Groen en Water
  • Bestuur, Europa en Middelen (Plaatsvervangend Lid)
  • Milieu, Mobiliteit, Economie (Plaatsvervangend Lid)