De landbouw- en voedseltransitie is voor de provincie in de komende jaren essentieel. Daarbij moeten we niet alleen werken aan kortetermijnoplossingen, maar juist ook denken aan de lange termijn. De toekomst van ons landbouw- en voedselsysteem is wat mij betreft: kleinschaliger, extensiever, diervriendelijker, plantaardiger en uiteraard duurzamer. Met ruim baan voor een generatie boeren die verbinding weet te maken met de burger. En stevige steun voor koplopers en initiatieven die in de transitie kiezen voor duurzaamheid.

Ik lever daar graag mijn bijdrage aan. Als teamspeler, samen met mijn collega GroenLinksers en natuurlijk ook met andere partijen.

Portefeuilles

  • Voedsel en landbouw
  • Toerisme en recreatie
  • Sport
  • Interprovinciaal overleg (IPO)
  • Natuur en dierenwelzijn
  • Europa

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles.