Nieuws

Fractie wandelt 100 kilometer door de provincie

Kijk voor het uitgebreide programmaoverzicht in de rubriek "Agenda". “Besluiten moeten niet alleen worden genomen op basis van een vluchtige blik op de kaart of in een nota, je moet ter plaatse kijken wat er speelt en praten met de mensen. Ook zijn we benieuwd wat er op bepaalde plekken is gebeurd sinds onze twee eerdere wandeltochten”. Met dit uitgangpunt zal de Statenfractie van GroenLinks in mei en juni opnieuw te voet door de provincie trekken. Om in de praktijk te ervaren hoe de provinciale politiek wordt uitgevoerd, zullen de Statenfractie van GroenLinks en haar voorzitter Rein Bijkerk gedurende vier dagen kriskras door de provincie ruim 100 kilometer lopend afleggen. Wandelen is ontspannend, gezond en milieuvriendelijk, en past helemaal bij GroenLinks. Tijdens de campagne van 2003 en in het voorjaar van 2005 hield de fractie ook dergelijke wandeltochten.

Lees verder

Wandeletappe 4: Utrecht-stad; cultuur en wonen

Deze wandeletappe vindt plaats in Utrecht-stad en staat grotendeels in het teken van cultuur. Met de gemeenteraadsfractie van GroenLinks en Cees van Eijk, wethouder Cultuur namens GroenLinks, zal een interessant programma worden doorlopen.

Lees verder

Verkiezingen 2007

Het provinciaal bestuur is gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2007. De kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de GroenLinks-fractie is per 1 mei 2006 geopend.

Lees verder

Statenfractie stelt vragen over vliegbasis Soesterberg

De Statenfractie van GroenLinks is bezorgd over gevolgen eigen plannen van de gemeente Soest. De Statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de plannen voor de vliegbasis Soesterberg. Aanleiding voor de vragen is het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Soest om zelf plannen te maken voor de vliegbasis. Daarmee neemt Soest afstand van uitgangspunten die de gemeente eerder samen met de gemeente Zeist en de provincie heeft geformuleerd.

Lees verder

Pagina's