Nieuws

Wandeletappe 4: Utrecht-stad; cultuur en wonen

Deze wandeletappe vindt plaats in Utrecht-stad en staat grotendeels in het teken van cultuur. Met de gemeenteraadsfractie van GroenLinks en Cees van Eijk, wethouder Cultuur namens GroenLinks, zal een interessant programma worden doorlopen.

Lees verder

Verkiezingen 2007

Het provinciaal bestuur is gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2007. De kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de GroenLinks-fractie is per 1 mei 2006 geopend.

Lees verder

Statenfractie stelt vragen over vliegbasis Soesterberg

De Statenfractie van GroenLinks is bezorgd over gevolgen eigen plannen van de gemeente Soest. De Statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de plannen voor de vliegbasis Soesterberg. Aanleiding voor de vragen is het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Soest om zelf plannen te maken voor de vliegbasis. Daarmee neemt Soest afstand van uitgangspunten die de gemeente eerder samen met de gemeente Zeist en de provincie heeft geformuleerd.

Lees verder

Pagina's