Nieuws

Jaarverslag provinciaal bestuur 2005

Het provinciaal bestuur wil over het in 2005 gevoerde beleid verantwoording afleggen en dit doet dit in het elk jaar op te stellen Jaarverslag. Het verslag over 2005 is nu klaar en zal tijdens de Provinciale Ledenvergadering van 5 april aanstaande worden besproken.

Lees verder

Gemeente Utrecht onderhandelt over verkoop Bloeyendael aan provincie

De gemeente en de provincie Utrecht zijn in bespreking over een mogelijke verkoop van het gemeentelijke park Bloeyendael aan de provincie. De Statenfractie van GroenLinks kwam hiervan deze week op de hoogte en het bericht is inmiddels door een gemeentelijke woordvoerder bevestigd. Het gaat volgens deze woordvoerder in principe over de verkoop van het gehele park. De Statenfractie van GroenLinks is buitengewoon verbaasd over dit idee en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Ook de Utrechtse gemeenteraadsfractie zal op korte termijn schriftelijke vragen formuleren.

Lees verder

GroenLinks succes: Besluit extra OV-fietsen in provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten reserveren €150.000 voor de realisatie van extra nieuwe uitgiftelocaties van de OV-fiets. De Statenfractie is blij met dit resultaat van haar inspanningen: in het begrotingsdebat en in de commissie IME heeft Groenlinks nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de realisatie van extra OV-fiets verhuurlocaties.

Lees verder

Statenfractie GroenLinks voorkomt stopzetting intensivering veldtoezicht Utrechtse Heuvelrug

De Provinciale Statenfractie van GroenLinks vindt het veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug onverminderd van belang. De Statenfractie had vernomen dat het project Intensivering Veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug sinds 1 april 2006 gestopt zou zijn, omdat geen van de bij het project betrokken partijen de werkgeversrol op zich neemt. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2006, op 15 mei 2006, heeft de fractie dan ook een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten wordt verzocht dit probleem samen met betrokken partijen op te lossen. De motie van GroenLinks kreeg brede steun.

Lees verder

Fractie wandelt 100 kilometer door de provincie

Kijk voor het uitgebreide programmaoverzicht in de rubriek "Agenda". “Besluiten moeten niet alleen worden genomen op basis van een vluchtige blik op de kaart of in een nota, je moet ter plaatse kijken wat er speelt en praten met de mensen. Ook zijn we benieuwd wat er op bepaalde plekken is gebeurd sinds onze twee eerdere wandeltochten”. Met dit uitgangpunt zal de Statenfractie van GroenLinks in mei en juni opnieuw te voet door de provincie trekken. Om in de praktijk te ervaren hoe de provinciale politiek wordt uitgevoerd, zullen de Statenfractie van GroenLinks en haar voorzitter Rein Bijkerk gedurende vier dagen kriskras door de provincie ruim 100 kilometer lopend afleggen. Wandelen is ontspannend, gezond en milieuvriendelijk, en past helemaal bij GroenLinks. Tijdens de campagne van 2003 en in het voorjaar van 2005 hield de fractie ook dergelijke wandeltochten.

Lees verder