Statenlid Jeroen Bart: “Als het gaat om de energietransitie hebben we geen tijd te verliezen. We weten allang wat we moeten doen: verduurzamen. Zo snel als maar kan, en met oog voor de belangen van de kwetsbaren in onze samenleving, zoals mensen met een laag inkomen. Gelukkig is er speciale aandacht voor deze groep in deze RESSEN!”

RESSEN

Nederland is opgedeeld in 30 verschillende RES-regio’s die allen een bod doen op het landelijke doel van 35 TWh opwek aan energie met zonnevelden en windmolens op land in 2030. In de provincie Utrecht zijn drie RES-regio’s: de U16, Regio Amersfoort en Foodvalley. De regio U16 had nog extra tijd nodig en hun RES komt dan ook na de zomer ter besluitvorming naar Provinciale Staten, maar de RESSEN van de regio’s Amersfoort en Foodvalley lagen nu al voor. Foodvalley hoopt in totaal 1 TWh energie op te wekken in 2030. De regio Amersfoort zet in op minstens 0,5 TWh.

Inclusieve energietransitie

De energietransitie moet verder niet alleen snel, maar ook eerlijk. De provincie is al goed bezig met het programma inclusieve energietransitie, maar er is ook een landelijke eerlijke klimaatagenda opgesteld door een grote groep partijen, zoals FNV, de Woonbond en de Jonge Klimaatbeweging. GroenLinks heeft gevraagd of de provincie Utrecht hierbij aan kan sluiten. De gedeputeerde zegde toe dat te gaan onderzoeken.

Ook vroeg GroenLinks om extra aandacht voor jongeren. De meeste bestuurders zijn al ouder, terwijl juist jongeren nog lang de effecten van klimaatverandering zullen voelen. GroenLinks gaf daarom aan dat een groep als Jong RES, een groep betrokken jongeren, overal aan tafel moet kunnen zetten. Hier was het college het mee eens.

Zon en wind in balans

De ambities van de RESSEN zijn goed, maar GroenLinks maakt zich wel zorgen over de concreetheid en haalbaarheid van de huidige plannen. Er is nog veel werk te verzetten voordat de plannen omgezet kunnen worden in echte windmolens en zonnepanelen. Daarbij is ook de verhouding tussen zonnevelden en windmolens cruciaal. Als er veel meer zonne- dan windenergie wordt opgewekt, levert dat extra kosten op voor ons elektriciteitssysteem. Nu wordt er nog te veel ingezet op zonnevelden, wat tot wel honderden miljoenen aan extra investeringen kan kosten.

Daarom heeft GroenLinks samen met D66, ChristenUnie en PvdA een motie ingediend die vraagt om zoeklocaties voor wind versneld te onderzoeken en waar nodig te ondersteunen. De motie vraagt verder om de provinciale regierol te pakken voor een goede verdeling en wanneer er locaties afvallen, te zoeken naar nieuwe locaties die bijdragen aan een meer evenwichtige zon/wind verhouding. Deze motie is aangenomen, en ook RTV Utrecht en de NOS berichtten hierover.

Jeroen Bart: “De afgelopen jaren kenden meer extreem weer dan ooit. Een pandemie veroorzaakt door het steeds verder aantasten van natuur. En als we zo doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen, waren dit voor de jongsten onder ons nog “de mildste jaren” uit hun leven. Er is dan ook geen tijd te verliezen, op naar een voortvarende, evenwichtige en realistische energietransitie. We kijken uit naar de realisatie van de eerste projecten!”