Woningen bouwen waar behoefte aan is

Op 6 november is door Provinciale Staten een motie van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten oproept om een onderzoek te doen naar de aansluiting tussen het type woningen en de vraag naar woningen in de provincie Utrecht. Er is namelijk een grote behoefte aan woningen in de provincie, maar het soort woningen dat mensen zoeken sluit niet altijd aan bij het aanbod.

Woningaanbod dat aansluit bij behoefte

De vraag naar woningen is groot in de provincie Utrecht. Waar andere regio’s in het land krimpen, heeft de regio Utrecht een sterke aantrekkingskracht. Dat betekent dat er druk staat op de woningmarkt en daarmee komt ook de roep om meer woningen. Het tekort aan woningen wordt echter niet alleen veroorzaakt door een fysiek tekort, maar ook door een tekort aan het juiste type woningen.

De komende jaren worden er in de provincie nog duizenden woningen bijgebouwd, maar de vraag blijft groot. Het is dan ook belangrijk dat bij zowel nieuwe woningen als de bestaande woningen bekeken wordt of deze nog aansluiten bij de behoefte. Zo niet, dan moet er gekozen worden om andere typen woningen te bouwen en moet bekeken worden of bestaande woningen getransformeerd kunnen worden. Zo voorkomen we dat er onnodig woningen in het groen gebouwd hoeven te worden.

Bouwen in het groen

Partijen als SP en SGP deden voorstellen die het bouwen van meer woningen in het groen zouden betekenen. GroenLinks is daar geen voorstander van en is dan ook blij dat die voorstellen niet zijn aangenomen.

Erna Kotkamp: “Het is makkelijk om te kiezen voor bouwen in het groen, maar dat betekent niet dat dat ook de beste oplossing is. We willen dat mensen hier kunnen wonen, maar we willen ook dat de provincie open, mooi en groen blijft. De focus moet dan ook liggen op bouwen binnen steden en dorpen, waarbij bouwen in het groen alleen overwogen moet worden wanneer er geen alternatieven zijn.”