Deze wandeletappe vindt plaats in Utrecht-stad en staat grotendeels in het teken van cultuur. Met de gemeenteraadsfractie van GroenLinks en Cees van Eijk, wethouder Cultuur namens GroenLinks, zal een interessant programma worden doorlopen.

  • 10.00 Start van de etappe bij poppodium Ekko, Bemuurde Weerd Westzijde 3. Met medewerkers en bestuur zal een gesprek plaatsvinden. Ook wordt het pand zelf bekeken.
  • 11.00 - 11.30 Wandelen naar Zimihc, Bouwstraat 55
  • 11.30 - 13.00 Bij Zimihc spreken we met kunstenaars en directie over amateurkunst in het algemeen en de rol van Zimihc in het bijzonder.
  • 13.00 - 13.45 Wandelen naar Ondiep
  • 13.45 - 15.00 In Ondiep wordt met woningcorporatie Mitros een aantal herstructureringsprojecten bezocht. Startpunt is de hoofdingang van het Thorbeckepark aan de Thorbeckelaan.
  • 15.00 - 15.15 Wandelen naar Lombok. Wethouder Cultuur, Welzijn & Integratie Cees van Eijk sluit zich bij het wandelgezelschap aan.
  • 15.15 - 16.30 Onderhoud met de Moskee Lombok, Damstraat, over de plannen rond de vorming van een cultureel-islamitische centrum.

Wilt u (een stukje) meewandelen? Meld u aan bij Gertjan van der Deure: 06 - 27 41 57 50 of gertjanvanderdeure@wanadoo.nl