Statenlid Marjolein van Elteren: “De keuze voor lokaal en duurzaam voedsel makkelijker maken, ketens verkorten en een eerlijke prijs voor de boer, dat is waar deze voedselagenda over gaat en waar we als provincie op inzetten. Onder meer door initiatieven te ondersteunen die hieraan bijdragen. De provinciale voedselagenda was een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma, en we zijn dan ook blij dat die er nu is!”

Voedselagenda

De provinciale voedselagenda richt zich op twee belangrijke thema's. Het eerste thema is versterken van de korte keten, dus eten van de boer direct naar de consument brengen met zo min mogelijk partijen en afstand daartussen. Het tweede thema richt zich op het stimuleren van gezonde en duurzame consumptie in de provincie.

Initiatieven die vanuit de voedselagenda gestimuleerd worden zijn bijvoorbeeld lokale voedselcollectieven die voedsel van de boer direct naar hun leden brengen. Ook stimuleert de voedselagenda gemeenten om lokaal een eigen voedselagenda te maken. Door voedsel direct aan consumenten te verkopen, is een hogere en eerlijkere prijs voor de boer mogelijk.

Carnivoor? Geef het door!

Bij de voedselagenda werden ook verschillende verbetervoorstellen gedaan. Zo heeft GroenLinks vier voorstellen van de SGP gesteund om voor agrariërs lokale afzetkanalen te realiseren, de mogelijkheid te onderzoeken voor een lokaal of regionaal merk, ideeën uit te wisselen met andere provincies en om richting Den Haag te lobbyen voor subsidie op het stimuleren van lokale korte keten initiatieven. Al deze voorstellen werden aangenomen.

GroenLinks diende daarnaast de motie ‘Carnivoor? Geef het door!’ van de Partij voor de Dieren mede in. Deze motie vroeg om in het provinciehuis voortaan vegetarisch en lokaal eten te serveren, waarbij het serveren van biologisch vlees of vis als persoonlijke dieetwens doorgegeven moet worden. Daarmee wordt vegetarisch eten dus de standaard. Deze motie werd helaas verworpen. 

Marjolein van Elteren: “Al met al ligt er een voedselagenda voor ons waar GroenLinks trots op is. We willen dan ook onze complimenten geven aan de organisatie en iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de provinciale voedselagenda, en we kijken uit naar de verdere uitwerking!”