De provincie Utrecht gaat meer werk maken van de realisatie van natuur in de zogenaamde groene contour. Dit dankzij een aangenomen motie van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en PvdD.

Statenlid Erna Kotkamp: “De afgelopen jaren is er vrijwel geen natuur gerealiseerd in de groene contour, terwijl deze gebieden wel van groot belang zijn voor het natuurnetwerk en de biodiversiteit. Er is dan ook meer inzet nodig en met deze motie is daar de eerste stap toe gezet!”

Akkoord van Utrecht

In 2011 is het Akkoord van Utrecht gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het realiseren van de toen nog ‘Ecologische Hoofdstructuur’. Door bezuinigingen van het Rijk werd van de 6.000 hectare natuur die in provincie nog gerealiseerd moest worden, zo’n 1.500 geschrapt. De overige 4.500 hectare werd opgesplitst in 1.500 hectare door de provincie Utrecht te ontwikkelen natuur en 3.000 hectare ‘groene contour’.

Groene contour

Het doel van de ‘groene contour’ is om deze in de toekomst toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland, de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur. In het Akkoord van Utrecht is echter afgesproken dat natuur in de groene contour, nu veelal landbouwgrond, alleen ontwikkelt kan worden op basis van vrijwilligheid door inwoners, maatschappelijke instellingen en/of ondernemers en dus zonder middelen van de provincie. Deze groene contour is van groot belang om de biodiversiteit te versterken en gebieden aan elkaar te verbinden, maar na 7 jaar is er van deze 3.000 hectare nog maar 84 hectare gerealiseerd.

Versnelling van natuurrealisatie

GroenLinks vindt het hoog tijd dat er versnelling komt in de ontwikkeling van natuur in de groene contour en heeft daarom samen met de PvdA, D66, CDA, VVD en Partij voor de Dieren een motie ingediend om hier een impuls aan te geven. De motie vraagt het college om hier budget voor op te nemen in de begroting voor 2019 en aan het eind van 2018 met een concreet plan van aanpak te komen waarin duidelijk wordt hoe deze versnelling te realiseren.

Daarbij wordt dan onder meer gekeken welke gebieden binnen de groene contour van groot belang zijn voor de verbetering van de biodiversiteit en voor welke gebieden al initiatieven lopen die om verschillende redenen maar niet van de grond komen. Hiermee moet de provincie een actievere rol nemen in het realiseren van nieuwe natuur in de groene contour. De motie werd uiteindelijk met brede steun aangenomen!