Het provinciaal bestuur is gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2007. De kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de GroenLinks-fractie is per 1 mei 2006 geopend.

In de rubriek "Verkiezingen 2007" staat de informatie over kandidaatstelling opgenomen, inclusief profielen en wijze van kandidaatstelling.

Belangstellenden kunnen hun reactie zenden naar de kandidatencommisise, t.a.v. Michiel Odijk, modijk@ision.nl of 030 - 273 26 27.