Mariniers

Verhuizing van de Marinierskazerne in Doorn

De afgelopen weken is enige ophef ontstaan over de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De intentie van Defensie is dat deze in 2022 naar Vlissingen zal verhuizen. Er zijn zowel lokaal als landelijk zorgen over het effect van deze verhuizing op de mariniers van deze kazerne, zo zouden veel mariniers bij het korps vertrekken door de verhuizing. GroenLinks stelde hier in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over en in Provinciale Staten werd een motie ingediend door de PVV met het verzoek aan de provincie om actief te lobbyen voor het behoud van de marinierskazerne in Doorn. GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd.

Statenlid Erna Kotkamp: “We delen de zorg van onze Tweede Kamer fractie in deze, maar het besluit is destijds door Defensie genomen omdat ze graag wilden uitbreiden in Doorn maar dit niet op de huidige locatie kon. Onder andere vanwege de bescherming van de aangrenzende natuur. Deze situatie is ongewijzigd en zonder veranderende omstandigheden vinden wij het niet wenselijk dat de provincie zich hier in gaat mengen.”

Woningbouw

Het besluit tot verhuizing is genomen in 2011 en intussen zijn door de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onderdeel van is, voorbereidingen getroffen om de grond waar de kazerne nu staat te bestemmen voor woningbouw. Hiermee kan de gemeente de behoefte aan nieuwe woningen invullen zonder waardevolle natuur te hoeven inleveren of binnenstedelijk te verdichten met het risico dat het leefklimaat verslechterd. Zaken waar GroenLinks in zowel Utrechtse Heuvelrug als de provincie veel waarde aan hecht.

Aandacht voor mariniers en hun gezinnen

GroenLinks vindt het echter goed dat er ook gekeken wordt naar het effect van deze verhuizing op de mariniers en hun gezinnen en we zijn dan ook blij dat Isabelle Diks namens GroenLinks in de Tweede Kamer hier aandacht voor heeft gevraagd. Op haar initiatief wordt nu in de vaste Kamercommissie voor Defensie het gesprek aangegaan met de mariniers om hun zorgen te horen en ervoor te zorgen dat het besluitvormingsproces en de redenen voor verhuizing goed bekeken worden.

Isabelle Diks: “Er is tijd om alle opties nog eens goed onder de loep te nemen, iets wat eigenlijk aan het begin van het besluitvormingsproces veel zorgvuldiger had moeten gebeuren. Dan kunnen we hierin ook de resultaten van het onderzoek naar de uitstroom bij de mariniers meenemen. Mocht dit uitstroomonderzoek tot nieuwe inzichten leiden, dan wil GroenLinks dat gemeenten en provincies nauw worden betrokken bij een eventuele heroverweging.”