Verbreding N201 van de baan!

De Statenfractie van GroenLinks is erg blij dat dat de verbreding van de N201 van de baan is. De angst hiervoor bij de inwoners van De Ronde Venen en Stichtse Vecht was groot. Ze vreesden veel extra verkeer en overlast in dit mooie landelijke gebied. Nu de verbreding niet door gaat, is er ruimte voor andere oplossingen. Dankzij een amendement van GroenLinks worden verschillende mogelijkheden eerst beter onderzocht voor er verdere keuzes worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan enkele gerichte, kleinschalige ingrepen en het verbeteren van fietspaden en openbaar vervoer.

Geen derde Ring van Amsterdam

De N201 is de provinciale weg tussen Uithoorn en Hilversum en staat bekend als één van de drukste provinciale wegen in Utrecht. Afgelopen tijd heeft de provincie verschillende denkrichtingen verkend, waarbij er twee uitgingen van verbreding naar 2x2 banen, en twee zonder verbreding (2x1). Al snel bleken de kosten van een verbreding buitensporig hoog.

Statenlid Huib van Essen: “We zijn erg blij dat omwonenden niet bang meer hoeven te zijn dat er straks een halve snelweg voor hun huis komt te liggen. Daarmee zou de N201 eigenlijk als ‘derde ring rond Amsterdam’ gebruikt gaan worden. GroenLinks vond dit altijd al een bizar slecht plan en ik ben blij dat de onderzoeken dit nu ook bevestigen.”

Verminderen van autogebruik

In plaats van het verbreden van de weg stelde het college voor om een pakket maatregelen uit te werken om lokale knelpunten in de doorstroming op te lossen via een achttal ingrepen, zoals het verbreden van de brug bij Loenersloot en aanpassingen aan kruispunten. De kosten hiervan zijn weliswaar een stuk lager dan de 1 a 2 miljard euro van een verbreding, maar met vele honderden miljoenen nog steeds heel erg hoog.

Huib van Essen: “De onderzoeken lieten zien dat ook dit hele pakket veel te duur is in verhouding tot wat het bijdraagt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en natuur. We hebben daarom een amendement ingediend dat voorkomt dat we nu al zouden kiezen voor een heel pakket aan asfaltplannen dat we helemaal niet zien zitten. Door ons amendement worden mogelijke aanpassingen aan de weg, fietspaden en het OV verder verkend en vergeleken op o.a. hun bijdrage aan bereikbaarheid, gezonde lucht, geluid, natuur en klimaat. Ook mogelijkheden om het autogebruik te verminderen via afspraken met werkgevers of het slimmer combineren van vervoerswijzen worden meegenomen.”

Kleinschalige investeringen passend bij het gebied

Onderzoekers van Twijnstra Gudde en Decisio ondersteunden de provincie afgelopen maanden en concludeerden dat erg dure en grootschalige investeringen in de infrastructuur in dit gebied niet uit kunnen omdat de verkeersstromen daarvoor te klein zijn. Ze adviseerden daarom kleinschaliger investeringen omdat die beter passen bij het gebied en het volgen van een adaptieve aanpak.

Huib van Essen: “Dat is precies wat wij voorstellen. Het is onverstandig om grote investeringen te doen, waarvan het effect klein is. Wij willen dat er eerst gekeken wordt naar maatregelen die weinig kosten en die niet alleen bijdragen aan bereikbaarheid, maar ook aan natuur, milieu en klimaat.”

Het wijzigingsvoorstel van GroenLinks werd aangenomen met zeer brede steun, alleen de PVV stemde tegen.