Vacatures Voortgangscommissie GroenLinks Provincie Utrecht

In het kader van een zorgvuldig politiek personeelsbeleid voert de voortgangscommissie van GroenLinks Provincie Utrecht jaarlijks reflectie- en voortgangsgesprekken met alle politieke vertegenwoordigers op provinciaal niveau. Voor deze commissie zoeken we drie commissieleden, van wie één voorzitter.

De opdracht van deze commissie is het ondersteunen van vertegenwoordigers en ambtsdragers in de uitvoering van hun functie en ontwikkeling door regelmatig te reflecteren op hun functioneren. De taak van de voortgangscommissie wordt omschreven in artikel 30 van het Huishoudelijk Reglement van GroenLinks (waar de benaming ‘functioneringscommissie’ wordt gebruikt):

  • De commissie voert tenminste jaarlijks een gesprek met alle vertegenwoordigers en de gedeputeerde.
  • De commissie volgt het functioneren van deze vertegenwoordigers en ambtsdragers en doet indien nodig voorstellen voor verbetering.
  • De commissie rapporteert aan de ledenvergadering.

Commissieleden horen de volgende competenties te bezitten:

  • Commissieleden zijn vertrouwenwekkend (fractieleden moeten zich kwetsbaar op durven stellen)
  • Commissieleden moeten vertrouwelijk om kunnen gaan met uit de gesprekken verkregen informatie
  • Commissieleden zijn doortastend
  • Commissieleden hebben kennis van en ervaring met groepsprocessen
  • Commissieleden hebben gevoel voor onderlinge verhoudingen
  • Minstens één commissielid heeft ervaring met politieke of bestuurlijke functies binnen GroenLinks
  • Minstens één commissielid heeft ervaring met het coaching en/of HR-beleid.

Van de voorzitter van de commissie wordt een pro-actieve rol verwacht, met name ten aanzien van planning en aanzet tot kwaliteitsverbetering.

Een diverse commissie wordt van groot belang gevonden. Kennis van en ervaring met interculturele communicatie is een pré.

Maak je interesse uiterlijk 3 november 2019 bekend door de secretaris van het bestuur een mail te sturen (bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl). Vermeld kort wie je bent en waarom je belangstelling hebt.